Öppettider, Runmarö

Öppet för alla

Museet har öppet kl. 13-16 söndag 30 juni, lördag 13 juli och söndag 14 juli, samt lördag 10 augusti. Föredrag 30 juni kl. 14.00 av Gunnar Lind om Rysshärjningar i skärgården 1719.

För detaljerat program se annonser, anslag på ön samt hemsida och Facebook.

Entré: Fritt inträde. Vi tar dock tacksamt emot frivilla bidrag för att finansiera vår verksamhet.