Öppettider, Runmarö

Öppet för alla

Museet har öppet kl. 13-16 söndag 30 juni, lördag 13 juli och söndag 14 juli, samt lördag 10 augusti. Föredrag 30 juni kl. 14.00 av Gunnar Lind om Rysshärjningar i skärgården 1719.

Föredrag 10 augusti kl. 14.00 av Lars Westerberg om Optiska Telegrafen – öns första bredband på Telegrafberget som lades ned för 150 år sedan den 5 augusti 1869. Han presenterar det han har forskat fram ur arkiven kring rysshärjningarna, detaljerat för Runmarö och mer översiktligt för de andra öarna och visar gamla kartor från ön mm.
Visning av våra utställningar om rysshärjningar mm.

För detaljerat program se annonser, anslag på ön samt hemsida och Facebook.

Entré: Fritt inträde. Vi tar dock tacksamt emot frivilla bidrag för att finansiera vår verksamhet.