4. Allmogebåtar

Segelsump, modellen utförd av f.d. Möjabon Wilhelm Andersson

Den här montern rymmer modeller av allmogebåtar, som har före­kommit i skärgården under årens lopp.

Ser du den stora båten till vänster med segel? Det är en så kallad Storbåt eller Sandkil med vilken man fraktade sand in till Stockholm. Lägg märke till det stora öppna lastutrymmet. 

Man kan säga att skärgårdsbefolkningen såg till att Stockholm kunde byggas tack vare att de fraktade dit det byggnadsmaterial som behövdes. I Koggen fraktades sten in till Stockholm redan under medeltiden. I Sandkilen körde man sand, i Vedjakten skeppades ved för värme till Stockhol­marna och Sumpjakten försåg stockholmarna med färsk fisk. 

Under Sandkilen ser du två mindre båtar. Den till vänster är en Hållöka. Det karaktäristiska är sumphållet akter om midskepps. Sumpen har vatten i botten av båten där fångad fisk hölls vid liv genom att ta ur korkar i bottenborden så att vattnet kunde cirkulera.

Den lilla båten till höger om Hållökan kallas rätt och slätt Sump. Den här sumpen är ovanligt liten, byggd av Frans Öhman på Långviksskär, men hemmahörande på Jungfruskär. Som typ har den spetsgattade sumpen med sumphåll i aktern gamla anor, kanske ner i medeltiden.

Längst ner till vänster står en Storöka från Långviksskär.

Storökor fanns över hela Stockholms skärgård av lite varierande utseende, beroende på båtbyggarens preferenser. De riggades från början med en typ av råsegel, men senare kom gaffelrigg eller en tvåmastad sprisegelrigg i bruk.

Men på Långviksskär hade man av någon anledning gärna loggertrigg, vilket framgår av gamla foton och som också återfinns på modellen. Båten användes till fiske och småfrakter och var byggd på Långviksskär.