6. Lotsar

”Gamlingen” – Kalle Starcks lotsbåt

Det här är Kalle Starcks lotsbåt från år 1900. Seglet hänger under taket ovanför lotsbåten. Lotsen hade en viktig uppgift att visa vägen för skepp som inte kände farvattnen i skärgården. Lotsen hade sin egen lotsbåt på släp efter fartyget som skulle lotsas, för att kunna segla hem efter fullgjord lots­ning. 

Från medeltiden fram till 1696 skedde lotsning utan bestämd lotsförord­ning. Lotsningarna utfördes av skär­gårdsbor som hade det som bisyssla mot betalning i form av upplåtna lots­hem­man eller i form av naturaförmåner som salt och spannmål. Styrde man på grund kunde man mista livet!

Råden till en lots lydde: ”Loda ofta. Var nykter, aktsam, vaken och flitig. Var rädd om kompassen.” Minns att detta är en tid utan både fyrar och sjömärken. 

Straffet om en lots hade skadat ett han­delsskepp lindrades vid den här tiden till att lotsen fick ersätta skadan och löpa gatlopp. Men för Kronans fartyg skulle lotsen ersätta skadan och löpa tre gatlopp. Kunde han inte ersätta skadan, var straffet att löpa nio gatlopp. 

Lotsens yrke var länge särpräglat och lotsen levde i avskildhet i skärgården. Det var ofta skärgårds­bor som blev lotsar och yrket gick i arv genom att sonen tog vid när fadern slutade. I Sandhamn fanns det ett tag så många som 28 lotsar men ändå hände det att det rådde brist och samtliga var ute på uppdrag då kunde det hända att kvinnorna fick rycka ut på så kallad ”bristtur”.

Det berättas om hur en nytillträdd tullinspektorska Sehlstedt i Sandhamn trädde ut i sitt kök i Tullhuset för att se på sin utlovade skurhjälp.  Där fanns balja och borste, men ingen hjälpreda. Orsaken var att hjälpredan Anna Stina Kjellström hade fått ”bristtur”. Fru Sehlstedt blev förskräckt och trodde att ”bristtur” var någon ny sorts sjukdom, men hon blev upplyst om, att då det var brist på manliga lotsar, måste Anna Stina Kjellström rycka in i tjänstgöring.

Hon hade varit med och lärt sig yrket och hade full praktisk kom­petens för det, men som kvinna fick hon inte vara lots annat än när det var brist på manliga lotsar men endast på inrikes fartyg.  

Lotsväsendet har alltmer förlorat sin roll vartefter ny teknik har tagit över. Båtarna kan själva använda radar, GPS och ekolod. Men lotsarna behövs trots allt fortfarande, för alla stora far­tyg svänger inte på en femöring! På väggen bakom båtens akter hänger Kalle Starcks lotsuniform och intill den en bild som visar Kalle Starck i sin lotsbåt under en seglats.