7. Skärgårdsfiske

Segeleka med fiskeredskap i Skärgårdsmuseets båthall

I den här Segelekan ser du saker som förknippas med fiske. 

Fisket har i alla tider varit livsviktigt för skärgårdsborna och fisk har alltid varit skärgårdsbor­nas basföda. Redan på 1100-talet kom det tyska bergsaltet till skär­gården tack vare Hansan. I och med att saltet kom, fick skärgårdsborna möjlighet att salta in fisken, dvs konservera den för att maten skulle hålla sig hela vintern. De kunde också lagra och transportera fis­ken, sälja den eller byta den mot spannmål tack vare saltet. Saltning var det vik­tigaste konserveringsmedlet och kallades det vita guldet. Men det fanns även andra metoder att konservera fisken. Man kunde röka fet fisk, torka mager fisk eller sura fisken för att få längre hållbarhet. 

Huvudmarknaden för saltströmming var och förblev Stockholm. Man skilde på fjällfisk och strömming. Skärgårdsborna fick inte själva sälja sin fjällfisk i Stockholm, de måste sälja den till fiskköpare. Strömming fick de däremot sälja direkt till stockholmarna. Strömming fiskades under sommarmånaderna långt ut i havsbandet. Den salta­des ner ute på skären och förpackades i tunnor eller oftare i sk fjärdingar, som var en fjärdedels tunna. En tunna innehöll drygt 100 kilo strömming. 

På vintern drogs not under isarna i skärgården som en metod att fiska ström­ming. Vinter­strömmingen transporterades till Stockholm i så kallade strömmings­lurkor. Du ser en strömmingslurka om du vänder dig om, lurkan står intill trappan. En lurka var ett slags släde, som spändes efter hästen. Man medförde bara det nödvändigaste; halm åt hästen, en isbill att ”fresta” isen med och en kagge brännvin åt drängen. Det var ofta många hästar och slädar i samma följe. På hemvägen kunde det bli kappkörning över fjärdarna. Farten påskyndades av hästarna själva, som längtade till sina spiltor. Därtill kom att en del av körsvennerna var spritpåverkade från kaggen.

Intill Strömmingslurkan står en släpsump med spetsiga ändar.  Ser du hålen i skrovet? Släpsumpen flyter i marvatten på släp efter en båt och färskt vatten strömmar igenom så att fiskarna skulle komma levande till stan. Sumpen kommer från Fjärdlång och har ägts av Anders Franzén.