Kalendarier

Allmänna öppettider

Information om allmänna öppettider finns på sidorna:

Kalendariesidorna

Här presenterar vi vad som sker på våra museer, vilka arrangemang vi deltar i samt viktiga datum för dem som är medlemmar i Föreningen Skärgårdsmuseet. För överskådlighetens skull är informationen uppdelad på fem separata sidor, tre för vad som sker på våra respektive museer, en för aktiviteter som riktar sig till föreningsmedlemmar, samt sida en för de arrangemang som Skärgårdsmuseet gör i samarbete för andra och de mässor och liknande som vi deltar i.

Mötesplats Stavsnäs

Mer information om aktuella evenemang i Stavsnäs och på Djurö finns på Mötesplats Stavsnäs.