Projekt

På denna sida redovisar vi intressanta projekt som drivs i föreningens namn.

Bryggan på Stavsnäs, ett EU-projekt

Skärgårdsmuseets brygga i Stavsnäs Sommarhamn kommer inför årets öppnande att bytas mot en ny. Bryggan finansieras till största delen med bidrag från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Leader Stockholmsbygd. Vi kommer bl.a. att kunna ta emot utflyktsbåtar med gruppresor från t.ex. kursgårdar i skärgården och på det sättet främja turism i skärgården under hela året utom när det finns ishinder. Bryggan är även väsentlig för besökare som kommer med egen båt på ordinarie visningsdagar.
Vår förening ska, förutom att bidra med egna medel motsvarande ungefär 12 % av investeringen, även utföra ideellt arbete i flera delprojekt.

Mer information om denna typ av projekt finns på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.


Leader Stockholmsbygd – ett EU projekt som administreras genom Jordbruksverket.

 

Sidan reviderad 2018-01-06