Föreningen

Föreningen Skärgårdsmuseet, som bildades 1969, driver tre museer i skärgården öster om Stockholm: Skärgårdsmuseet vid Stavsnäs Sommarhamn på Fågelbrolandet, Nämdöfilialen i Sand på Nämdö och Runmaröfilialen i Uppeby på Runmarö.

Historia

De tidiga åren

Under de första åren arrangerade föreningen ambulerande utställningar på Djurö, Runmarö, Stavsnäs och Nämdö samt deltog i en större skärgårdsutställning i Moderna museets filial på Skeppsholmen 1972-73.

Stavsnäs

Den första fasta utställningen var i lärarbostaden vid Stavsnäs skola 1973. Året därpå köpte föreningen f.d. Byrströms affär vid Stavsnäs Sommarhamn med anor från 1877. Museet invigdes av dåvarande kommunalordföranden Thorsten Rolf. Margareta Kjellberg underhöll med sång och musik.
En större om- och tillbyggnad gjordes 1997-98. Större delen av medlen insamlades bland medlemmarna, och även Landstingets Skärgårdsfond och Värmdö kommun gav bidrag. Landstingsrådet Märit Friberg invigde det ombyggda huset.

Nämdö

Nämdöfilialen tillkom 1994 då föreningen Gamla Skolan Nämdö införlivades i Skärgårdsmuseet. Samlingarna var till en början en donation från Sigfrid Jonsson på Ekholmen. Föreningen arrenderar Gamla Skolan av Värmdö kommun.

Runmarö

Tillsammans med Runmarö Hembygdsförening har Skärgårdsmuseet byggt upp en filial i hembygdsgården, den gamla skolan i Uppeby. Filialen har sitt ursprung i runmaröbon Hans Öhlins samlingar i det gamla båtsmanstorpet, samlingar som deponerades hos Museet efter hans bortgång 2012.

Organisation

Verksamheten drivs av ideellt arbetande medlemmar. Vid årsmötet väljs en styrelse och ett antal övriga funktionärsposter. Vilka dessa poster är beskrivs i Föreningens Stadgar. Arbetsgrupper och kommittéer sätts samman för att genomföra evenemang och projekt. En fullständig lista med namn och ansvarsområden finns på sidan Förtroendevalda och kontaktpersoner.

För att hålla museerna öppna är Föreningen helt beroende av museivärdarna därför är skärgårdsintresserade personer alltid välkomna att kontakta oss. Information om arbetsuppgifter och kontaktpersoner finns på sidan Museivärdar och Guider.

Medlemmar

Föreningen Skärgårdsmuseet har omkring 1.000 medlemmar. Många är fast- eller sommarboende i skärgården utmed Upplands och Sörmlands kuster, framför allt i Värmdö kommun. Vi hälsar fler skärgårdsintresserade varmt välkomna. Det finns några olika sorters medlemskap och dessa beskrivs under Bli Medlem! 

Välkommen att anmäla dig till höstens webbinarier. Sveriges hembygdsförbund erbjuder alla som är medlem i en hembygdsförening en rad webbinarier. Du hittar också inspelade webbinarier som du kan ta del av när du vill och i din egen takt. Läs mer om dina förmåner som medlem här.

Kontaktinformation för Föreningen

e-post: info[at]skargardsmuseet.org
Postadress: Byholmsv. 9, 139 70 Stavsnäs

En fullständig lista över förtroendevalda funktionärer och arbetsgrupper finns på sidan Förtroendevalda och kontaktpersoner.

Övrigt

Bankgiro: 706-2979
Organisationsnummer: 814000-2901