Tidningen Skärgård

Vår medlemstidning Skärgård kommer ut två gånger om året. Redaktionskommittén består av Lars Westerberg, Bengt Anderson, Per Göthlin, Ewa Kallenbäck och Lars Rune. Ansvarig utgivare är Lars Rune.

Det senaste numret av tidningen är nr 102 som kom ut i höstas. Ett tjockt dubbelnummer 99-100 med anledning av föreningens 50-årsjubiléum kom ut i oktober 2019. Manusstopp är för vårnumret den 1 februari och för höstnumret den 1 september.
Material kan sändas via e-post till info[at]skargardsmuseet.org eller per brev till Lars Westerberg. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra i insänt material.

Äldre nummer av tidningen säljs på museerna eller på Postorder.

Sidan Artikellista innehåller rubrikerna från de fyra senaste numren. Fler exempel på innehåll finns under ur Arkiven i rubrikraden ovan där artiklar är kategoriserade med ur Skärgård.

Varje nummer av Skärgård innehåller recensioner av nyutkommen skärgårds-, båt- och seglingslitteratur. En lista från de senaste numren finns sidan Recensioner där finns även de recensioner som inte har fått plats i tidningen.

Register till artiklar i Skärgård:

Bli medlem och få Skärgård i brevlådan två gånger om året!