Artikellista

En lista med artiklar i de fyra senaste numren av Tidningen Skärgård.

Artiklar i Skärgård 103, april 2021

 • Omslagsbild Aspö första skola 1911.
 • Kommande aktiviteter
 • Sommarens program
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Kulturstigar på Runmarö
 • Föremålsfrågan
 • Arbeten på museet under hösten 2020
 • En skärgårdskvinnas kokböcker (av Ulla Hallqvist)
 • Gropstugan eller fru Björks stuga. Historien om ett skärgårdstorp (av Ewa Tures)
 • Ta tåget till Bullandö! Om järnvägen på Värmdö som aldrig blev byggd. Ålstäkskanalen (av Johan Edholm)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker inkl. två utökade recensioner av Per Göthlin: “Marinmålarna, Sjöhistorisk årsbok 2020-2021” samt ”Sverige genom konstnärens öga”
 • Skol- och konfirmationskort i äldre nummer av Skärgård samt konfirmandkort från Djurö kyrka 1911 och Nämdö kyrka 1909
 • Verksamhetsberättelse för 2020

Artiklar i Skärgård 102, oktober 2020

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från sommarens aktiviteter
 • Anpassning av museets lokaler i Stavsnäs för personer med funktionshinder samt underhållsarbeten
 • Föremålsfrågan
 • Spanska sjukan för hundra år sedan (av Ulla Hallqvist)
 • Symaskinshistoria (av Gunn Johansson)
 • Singöjullen i Skärgårdsmuseet i Stavsnäs (av Ragnar Poijes)
 • Utblick mot sjöfarts- och fiskemuseer i världen – mot sydliga museer, Antarktiska halvön och Sydgeorgien i Otto Nordenskjölds och Ernest Shackletons kölvatten (av Lars Westerberg)
 • Skärgårdsböcker inkl. utökad recension om boken “Gustavsberg som försvann och kom igen” av nio författare (av Per Göthlin)
 • Om skärgårdsböcker (av Nils Livner)
 • Nytt digitalt skärgårdsmuseum (av Lars Westerberg)
 • Protokoll från årsmötet 2020

Artiklar i Skärgård 101, mars 2020

Föreningen Skärgårdsmuseet 50 år – Extra stort jubiléumsnummer

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från föredrag och julmarknad
 • Kulturstigar på Runmarö
 • Föremålsfrågan
 • Sommarens specialutställning ”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm. (av Lars G. Soldéus)
 • John Westins ord från Möja målet. (Med kommentarer av Lars Westerberg)
 • Hötter (av Lars Westerberg)
 • Tandläkarbåten och Livet ombord (av Barbro Runermark)
 • Harald Lindbergs Juniskäret makalöst räddad! (av Anders Djerf)
 • Harald Lindbergs konst och Skärgårdsmuseet (av Lars Westerberg)
 • Notgården på Södermöja (av Tommi o Elsy Bengtsson samt Katarina, Jimmie o William Hällström)
 • Broderade bonader – ett stycke kvinnohistoria (av Ulla Hallqvist)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker inkl. en utökad recension om boken “Fyrar runt Östersjön” av Magnus Rietz (av Per Göthlin)
 • Verksamhetsberättelse för 2019

Artiklar i Skärgård 99-100, oktober 2019

Föreningen Skärgårdsmuseet 50 år – Extra stort jubiléumsnummer

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från vårens och sommarens aktiviteter
 • Föremålsfrågan
 • Fattigstugan på Djurö
  (av Ulla Hallqvist)
 • Byns gård under 40-talet
  (av Per Almqvist i samråd med Inga Hansson)
 • Skärgårdsklipp
 • Skärgårdsböcker inkl. utökad recension om boken “Konstnären Evert Taube” av Maria Taube (av Per Göthlin)
 • Protokoll från årsmötet 2018
 • Föreningen Skärgårdsmuseet 50 år
  Hur det startade, Museiverksamheten åren 1973-2018, Skärgårdsmuseet får filialer, Föreningens aktiviteter, Organisation, Framåtblick, 52 sidor (av Lars Westerberg)