Artikellista

En lista med artiklar i de senaste numren av Tidningen Skärgård.

Artiklar i Skärgård 108, oktober 2023

 • Omslagsbild filminspelning på Vindö
 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från sommarens program
 • Föremålsfrågan
 • Fortsatt anpassning av museet – ljudsättning
 • Arbeten på museet
 • Hemsöborna – Fyra Filmer (av Ulla Hallqvist)
 • H M Yacht Britannia (av Kristina Popoff)
 • Gamlingen (av Lars-Arne Pihl)
 • Konrad (Wickberg) Roos 1859-1948, 3:e delen 1912-1917 (av Lars-Arne Pihl)
 • Lotsinkomster vid Sandhamns lotsplats för Konrad Roos (av Lars-Arne Pihl)
 • Om pensionaten i Skärgården (sammanställt av Lars Westerberg)
 • Om skärgårdsmuseets båtmodeller (Red.)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker (av Per Göthlin och Lars Westerberg)
 • Protokoll från årsmötet 2023

Artiklar i Skärgård 107, april 2023

 • Omslagsbild Roos bro (brygga) på Sandhamn, oljemålning av Gustaf Sjöberg 1937
 • Kommande aktiviteter
 • Sommarens program
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Rapport från höstmötet och julmarknaden samt föredrag 4 feb
 • Äntligen Båtmässa igen – vår 42:a
 • Föremålsfrågan
 • Från auktionen efter Fans Öhman på Långviksskär 1952 (Foton av Hans Pehrson)
 • När jag besökte BON JOUR utanför Lidingö (av Ingrid Bigrell)
 • Anpassning av museet – ljudsättning
 • Om optiska telegrafen (av Lars Westerberg)
 • Bröllopseken på Djurö (av Ulla Hallqvist)
 • Konrad (Wickberg) Roos 1859-1948, 2:a delen 1890-1912 (av Lars-Arne Pihl)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker (av Eva-Christina Söderman och Lars  Westerberg)
 • Verksamhetsberättelse för år 2022

Artiklar i Skärgård 106, oktober 2022

 • Omslagsbild Kajutan i Stavsnäs Sommarhamn
 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Björn Ulfvin (1944-2022)
 • Från sommarens program
 • Föremålsfrågan
 • Att slussa
 • Dalaröströms försalong
 • Kajutan (av Mikael Hårde)
 • Mer om Anders Ekberg (av Mikael Hårde)
 • Tidningsklipp om ångf. Strömma Kanal och Stafsnäs 1865-79 (Sammanställt av Lars Westerberg)
 • Konrad (Wickberg) Roos 1859-1948 (av Lars-Arne Pihl)
 • Några vagabonder på 1940-talet (av Ulla Hallqvist)
 • Om skärgårdsmuseets modell av briggen Gerda av Gävle (av Christer Harryson/Bergkvara Sjöfartsmuseum)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker (av Lars G. Soldéus, Ewa Kallenbäck och Lars Westerberg)
 • Butiksbåtar i skärgården. (Två foton från Thomas Wängsö, Harö)
 • Protokoll från årsmötet 2022

Artiklar i Skärgård 105, mars 2022

 • Omslagsbild Linnéa Öhlins hus på Allévägen i Stavsnäs, oljemålning av Eje Åsbrink
 • Kommande aktiviteter
 • Sommarens program
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Rapport från julmarknaden
 • Föremålsfrågan
 • Personalen vid Södra Sveriges bärgning vid Franska Stenarna 1897. Foto
 • Arbeten på museet under våren och sommaren
 • Anpassning av museets belysning
 • Radio Nord – ett stycke stormig nutidshistoria syd om Sandhamn (av Per Göthlin)
 • Bröllopseken på Djurö (av Ulla Hallqvist)
 • Mästerlotsen Ivar Theodor Pihl 1871 – 1942 (av Lars-Arne Pihl)
 • Djuröbron 60 år. Fyra foton från brobygget och ett från färjan.
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker (av Per Göthlin, Ewa Kallenbäck och Lars Westerberg)
 • Verksamhetsberättelse för år 2022
 • Dansbanan vid Södersunda ångbåtsbrygga, Runmarö kring 1910. Foto.
 • Gamla bilder från Aspö från Ivar Westerlunds samling

Artiklar i Skärgård 104, oktober 2021

 • Omslagsbild Invigning av Vindö Blå Bandsförenings standar 1902
 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Aina Palmér (1931-2021) (Av Gunn Johansson)
 • Från sommarens program
 • Föremålsfrågan
 • Arbeten på museet under våren och sommaren
 • Invigning av Vindö Blå Bandsförenings standar (av Tore Ehrsson)
 • En skärgårdskvinnas kokböcker. Rättelse från nr 103 (av Ulla Hallqvist)
 • Utställningen ”Starka kvinnor i skärgården”
 • Maria Andersson född Jansson 1879-1970 (av Ann-Mari Andersson och Elisabet Sabel)
 • Syster Märta. Distriktssköterskan Märta Olsson-Österman (av Börje Österman)
 • Almanackor (från Vindö) (av Rolf Hybbinette)
 • Mer om anteckningar i almanackor (från Skarpö) (av Bengt Söderberg)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker inkl. en utökad recension av Per Göthlin: ”Ghost Ships”
 • Kanalen Båtkoken vid Harö (av Lars-Arne Pihl)
 • Underrättelse om Strömmingens ansande och Saltande (Kgl Maj:t 1755)
 • Protokoll från årsmötet 2021

Artiklar i Skärgård 103, april 2021

 • Omslagsbild Aspö första skola 1911.
 • Kommande aktiviteter

Artiklar i Skärgård 104, oktober 2021

 • Omslagsbild Invigning av Vindö Blå Bandsförenings standar 1902
 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Aina Palmér (1931-2021) (Av Gunn Johansson)
 • Från sommarens program
 • Föremålsfrågan
 • Arbeten på museet under våren och sommaren
 • Invigning av Vindö Blå Bandsförenings standar (av Tore Ehrsson)
 • En skärgårdskvinnas kokböcker. Rättelse från nr 103 (av Ulla Hallqvist)
 • Utställningen ”Starka kvinnor i skärgården”
 • Maria Andersson född Jansson 1879-1970 (av Ann-Mari Andersson och Elisabet Sabel)
 • Syster Märta. Distriktssköterskan Märta Olsson-Österman (av Börje Österman)
 • Almanackor (från Vindö) (av Rolf Hybbinette)
 • Mer om anteckningar i almanackor (från Skarpö) (av Bengt Söderberg)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker inkl. en utökad recension av Per Göthlin: ”Ghost Ships”
 • Kanalen Båtkoken vid Harö (av Lars-Arne Pihl)
 • Underrättelse om Strömmingens ansande och Saltande (Kgl Maj:t 1755)
 • Protokoll från årsmötet 2021
 • Kulturstigar på Runmarö
 • Föremålsfrågan
 • Arbeten på museet under hösten 2020
 • En skärgårdskvinnas kokböcker (av Ulla Hallqvist)
 • Gropstugan eller fru Björks stuga. Historien om ett skärgårdstorp (av Ewa Tures)
 • Ta tåget till Bullandö! Om järnvägen på Värmdö som aldrig blev byggd. Ålstäkskanalen (av Johan Edholm)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker inkl. två utökade recensioner av Per Göthlin: ”Marinmålarna, Sjöhistorisk årsbok 2020-2021” samt ”Sverige genom konstnärens öga”
 • Skol- och konfirmationskort i äldre nummer av Skärgård samt konfirmandkort från Djurö kyrka 1911 och Nämdö kyrka 1909
 • Verksamhetsberättelse för 2020

Artiklar i Skärgård 102, oktober 2020

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från sommarens aktiviteter
 • Anpassning av museets lokaler i Stavsnäs för personer med funktionshinder samt underhållsarbeten
 • Föremålsfrågan
 • Spanska sjukan för hundra år sedan (av Ulla Hallqvist)
 • Symaskinshistoria (av Gunn Johansson)
 • Singöjullen i Skärgårdsmuseet i Stavsnäs (av Ragnar Poijes)
 • Utblick mot sjöfarts- och fiskemuseer i världen – mot sydliga museer, Antarktiska halvön och Sydgeorgien i Otto Nordenskjölds och Ernest Shackletons kölvatten (av Lars Westerberg)
 • Skärgårdsböcker inkl. utökad recension om boken ”Gustavsberg som försvann och kom igen” av nio författare (av Per Göthlin)
 • Om skärgårdsböcker (av Nils Livner)
 • Nytt digitalt skärgårdsmuseum (av Lars Westerberg)
 • Protokoll från årsmötet 2020

Artiklar i Skärgård 101, mars 2020

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från föredrag och julmarknad
 • Kulturstigar på Runmarö
 • Föremålsfrågan
 • Sommarens specialutställning ”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm (av Lars G. Soldéus)
 • John Westins ord från Möja målet. (Med kommentarer av Lars Westerberg)
 • Hötter (av Lars Westerberg) 
 • Tandläkarbåten och Livet ombord (av Barbro Runermark)
 • Harald Lindbergs Juniskäret makalöst räddad! (av Anders Djerf)
 • Harald Lindbergs konst och Skärgårdsmuseet (av Lars Westerberg)
 • Notgården på Södermöja (av Tommi o Elsy Bengtsson samt Katarina, Jimmie o William Hällström)
 • Broderade bonader – ett stycke kvinnohistoria (av Ulla Hallqvist)
 • Recensioner av nyutkomna Skärgårdsböcker inkl. en utökad recension om boken ”Fyrar runt Östersjön” av Magnus Rietz (av Per Göthlin)
 • Verksamhetsberättelse för 2019

Artiklar i Skärgård 99-100, oktober 2019

Föreningen Skärgårdsmuseet 50 år – Extra stort jubiléumsnummer, 88 sidor!

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från vårens och sommarens aktiviteter
 • Föremålsfrågan
 • Fattigstugan på Djurö
  (av Ulla Hallqvist)
 • Byns gård under 40-talet
  (av Per Almqvist i samråd med Inga Hansson)
 • Skärgårdsklipp om skärgårdens elektrifiering (red av Pia Landelius)
 • Skärgårdsböcker inkl. utökad recension om boken ”Konstnären Evert Taube” av Maria Taube (av Per Göthlin)
 • Protokoll från årsmötet 2019
 • Föreningen Skärgårdsmuseet 50 år
  Hur det startade, Museiverksamheten åren 1973-2018, Skärgårdsmuseet får filialer, Föreningens aktiviteter, Organisation, Framåtblick, 52 sidor (av Lars Westerberg)

Artiklar i Skärgård 98, april 2019

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Julmarknaden (av Björn Ulfvin)
 • Föreningen Skärgårdsmuseet 50 år (av Lars Rune)
 • Båtmässan (av Björn Ulfvin)
 • Till minne av Camilla Lien (av Lars Westerberg)
 • Till minne av Doris Andersson (av Lars Westerberg, Kristina Popoff och Lars Rune)
 • Föremålsfrågan
 • Pastor Helistadius förskräckliga flykt (av Gunnar Lind)
 • Aspö förr och nu (av Claes Kruckenberg)
 • Sommargäster och skärgårdsbor på Djurö i början av 1890-talet
  (av Ulla Hallqvist)
 • Östermans affär på Djurö (Ewa Kallenbäck intervjuar Barbro Wennblom dotter till Carl Österman)
 • Skärgårdsböcker
 • Verksamhetsberättelse för år 2018

Artiklar i Skärgård 97, oktober 2018

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från sommarens aktiviteter
 • Rättelse Skärgård 96
 • Föreningen firar två hundraåriga medlemmar
 • Föremålsfrågan
 • John Westins ord från Möja-målet (av Lars Westerberg)
 • Storskepparen Johan Ernfrid Österman, kallad ”Lommen” och omslagsbildens målare Jean Skoglund
  (av Lars Westerberg) 
 • Herman Österman – Berättelsen om en levnad (av Ulla Hallqvist)
 • Mer om Paul Österman från Djurö
  (av Arne Karlsson)
 • Alla tiders handelsbodar på Runmarö
  (av Pia Landelius)
 • Skärgårdsböcker
 • Ångbåtsresa i augusti i år samt för nästan 200 år sedan (Lars Westerberg, citat ur Johan Magnus Bergman ”Fru Simpas ångbåtsresa”)
 • Skärgårdsklipp. Register över tidigare klippartiklar
 • Protokoll från årsmötet 2018

Artiklar i Skärgård 96, mars 2018

 • Kommande aktiviteter
 • Sällskapet Roland Svenssons Vänner
 • Från våra aktiviteter
 • Föremålsfrågan
 • Museets spiggnot (av Lars Westerberg)
 • Runmarös och Munkös orkidéer
  (av Nils Livner)
 • John Westins ord från Möja-målet (av Lars Westerberg)
 • Barnhusbarnen – en glömd historia
  (av Ulla Hallqvist)
 • Hamnen, Paul Österman, mångårig befälhavare på s/s Blidösund
  (av Arne Karlsson)
 • Skärgårdsklipp (Ransonering under andra världskriget)
 • Skärgårdsböcker
 • Verksamhetsberättelse för år 2017