Specialutställningar

Säsongen 2017

På denna sida presenteras årets specialutställningar. Våra permanenta utställningar beskrivs på sidan Basutställningar.

Fiske i skärgården och fiskens väg till stan

Årets stora utställning i entréhallen handlar om fisket i skärgården från forntiden, den medeltida hamnstadgan för fiskeskären, hur saltströmmingen försåg soldaterna med mat under trettioåriga kriget, sköt- och notfiske, isfiske, fiskevatten, fiskare skaffar sig motorbåtar, yrkesfiske i skärgården fram till idag, fiskköpare och fiskköparskrået, egna fisktransporter, bl a med häst och släde, försäljning i stan och byte mot råg på marknader i Mälardalen. Utställningen förnyas med minnen från småskaligt fiske på 1950 och 60-talen, Axel Sjöbergs fotografier från Långviksskär, tidningsklipp om fiske i skärgården, historik om Stockholms läns fiskareförening och Stockholms läns Fiskförsäljningsförening u p a vars anslutna fiskelag 1944 hade 1117 anslutna medlemmar.

Skärgård i konst och litteratur

Det har sagts att August Strindberg upptäckte skärgården och blev alldeles betagen av den när han skulle besöka Elias Sehlstedt i Sandhamn. Båda dessa personligheter möter du i utställningen tillsammans med Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson och många fler. Där hittar du även skärgårdsböcker skrivna av infödda skärgårdsbor.
Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande. Vi uppmärksammar den nyligen bortgångne Göran A. Sjöbergs författarskap och museimannagärning.

Miniutställningar

Här och var i Museet sätter vi upp tillfälliga miniutställningar. I år presenteras bl.a. tandläkarbåten “Plomben”.

Tidigare utställningar

Information om Specialutställningar från 1998 och framåt finns på sidan Tidigare utställningar.

 

 

Sidan reviderad 2017-05-29