Bli Medlem!

Som medlem får du:

Skärgård

Medlemstidningen Skärgård utkommer med två nummer om året (om c:a 48 sidor vardera). I tidningen finner du berättelser om livet i skärgården, artiklar om allt från bomärken till fågelnät, en bokspalt om gammal och nyutkommen skärgårdslitteratur samt information om föreningsaktiviteter.

Fritt inträde

Medlemmar in gratis på vårt huvudmuseum vid Stavsnäs Sommarhamn. Medlemmar går även in gratis på de flesta föredrag i Föreningen Skärgårdsmuseets regi.

Erbjudande. Ny medlem får:

• välja en bok ur vår egen utgivning:
– Strömmingsfisket i Roslagen
– Reklamskyltar från en handelsbod (Djurö)
– Om Rådman Joseph Månsson … och Djurhamns Kapell
– Boken om Runmarö
• 2 nummer av Skärgård per år, i år nr. 101 och 102.
• Gratis inträde på museet vid ordinarie öppetdagar samt vid många av föredragen.
• Extra erbjudande: Ny medlem får även Skärgård 98 och jubiléumsnumret 99-100 med föreningens historia
+ en bunt vykort ut vår egen produktion (Axel Sjöberg, Oskar Bergman m fl).
OBS! Bok + extra Skärgård o vykort avhämtas på museet.

Dessutom kan du vara med om:

Båtutflykter

Exempel på tidigare utflykter är “Ingmarsödagen” med sådrodden runt ön,  Älvsnabben och Muskö hembygdsgård samt till Svenska Högarna med Fejan som reservmål i händelse av hårt väder. Vi har även varit på Horssten, Grönskär, Björkskär, Kymmendö, Långviksskär, Huvudskär, Gillöga, Arholma, Måsknuv, Nåttarö, Röder med m/s Symfoni.

Föredrag

Till årsmötet och till ytterligare minst två kvällar eller eftermiddagar under året, brukar vi bjuda in gästföreläsare. Skärgårdsmuseet bjuder in forskare, författare, föreläsare och andra personer som har intressanta områden att berätta om. Som medlem går man gratis på dessa föreläsningar.

Medlemmar blir också inbjudna till utvalda föreläsningar arrangerade av våra samarbetsparter.

Medlemsavgifter (för 2020):

Årsbetalande: 200 kr/år
Familjemedlem (utan Skärgård): 75 kr/år
Stödjande medlem: 500 kr/år
Ständig medlem, enskild person: 4 000 kr
Ständig medlem, firmor & föreningar (gäller i 20 år): 8 000 kr

Inbetalning görs till bankgironummer 706-2979.  Ange namn och adress samt eventuella familjemedlemmars namn.

Tips:
Ge bort ett medlemskap i present!  På sidan Postorder finns mer information.