Museivärdar och Guider

Två mycket viktiga roller i föreningens verksamhet är museivärdarna och guiderna. På denna sida berättar vi mer om vad de gör och hur den som är intresserad av att bli museivärd respektive guide går tillväga. Längst ner på sidan finns lösenordsskyddade sidor med material för dem som är verksamma.

Museivärd

Allmänt

Museivärden är föreningens ansikte utåt mot våra besökare och därmed vår viktigaste representant. En museivärds främsta egenskaper är att kunna lyssna på människor och att kunna bemöta dem på ett professionellt sätt.  En museivärd hos Skärgårdsmuseet bör brinna för ämnen som hör skärgården till, exempelvis historia, geologi och båtliv.

Museivärden har följande arbetsuppgifter:

 • välkomna besökare
 • besvara frågor, alternativt
  ta emot frågor, finna svaret och sedan återkoppla
 • förestå museibutiken
 • öppna och stänga museet
 • föra och redovisa räkenskaper för dagen
 • föra besöksstatistik

Museivärdarna träffas minst två gånger om året:

 • På våren för genomgång av specialutställningar och rutiner
 • På hösten för att utvärdera hur sommarsäsongen har förlupit

Museivärd, Stavsnäs

Förutom ovanstående tar en museivärd, som arbetar i museet på Stavsnäs, också emot inträde.

Arbetet är upplagt så att en (1) museivärd arbetar tisdag till lördag under juli och augusti. (Denna tjänst är arvoderad.)
Under söndagarna i juli och augusti, samt de extradagar utanför säsong som museet är öppet, är det oftast två museivärdar i tjänst samtidigt. En av dem är dagsansvarig och har hand om kassan, försäljningsredovisningen och besöksstatistiken.  De övriga arbetsuppgifterna delar man upp sig sinsemellan, den ena museivärden förestår butiken och tar emot pengar för inträde, den andra finns tillgänglig vid museets utställningar och är beredd att svara på frågor. (Dessa tjänsterna sköts ideellt av föreningsmedlemmar.)

Då museet har en grupp på besök (utanför öppettiderna) och gruppen inte har bokat guidning, är det en museivärd som tar hand om dem och får dem att känna sig välkomna.

Museivärd, Nämdö

Förutom det som gäller allmänt för museivärdar har de som arbetar på Nämdöfilialen i Gamla Skolan också till uppgift att förestå kaféet och ta hand om trädgårdsutställningen.

På Nämdö tjänstgör alltid minst två museivärdar samtidigt. Eftersom vi driver ett trädgårdskafé börjar arbetsdagen med att brygga kaffe, lägga upp kaffebröd och räkna upp växelkassan. (Vi arbetar med kassaapparat.)

En av museivärdarna sköter kassan, brygger kaffe och räknar besökare, de andra cirkulerar runt, pratar med besökarna, svarar på frågor om utställningarna samt vattnar trädgårdens rabatter och ser till att borden är fräscha och avdukade.

Vissa dagar kommer Waxholm III (en utflyktsbåt) eller andra grupper som skall guidas. Vi samarbetar med några lokala kyrkoansvariga och ser till att kyrkan öppnas och visas för dessa grupper.

Guide

En guide hos Skärgårdsmuseet har gått vår interna utbildning eller har motsvarande kunskaper i hur en gruppvisning bör hanteras både när det gäller utformning och bemötande av gruppen.

Då ämnesområdena är många och vittförgrenade finns det olika inriktningar man kan ha som guide för att inte inlärningsarbetet skall bli alltför betungande, till exempel:

 • övergripande kunskap om de flesta utställningarna och en något djupare kunskap om några få områden
 • djup kunskap om ett utvalt antal basutställningar

Med den senare inriktningen deltager man framför allt i så kallade stationsguidningar.

För Stavsnäs finns en del mer eller mindre omfattande manus att ha till stöd, dock förutsätts det att varje guide utformar sin egen visning. Vårt referensbibliotek innehåller många källor att ösa ur.

Tjänsten som guide är för närvarande ideellt arbete.

Bli museivärd och/eller guide!

Skärgårdsmuseet söker fler museivärdar och guider till sommarsäsongen. Välkommen till ett härligt arbetslag!

Museivärd

Stavsnäs: Kontakta Kristina Popoff,
e-post: info[at]skargardsmuseet.org

Nämdö: Kontakta Maria Nilsson,
e-post: mille.nilsson[at]gmail.com

Guide

Kontaktperson för guideutbildningen är Jan Lindell,
tel. 0708-50 17 00, e-post: gustaf.j.lindell[at]outlook.com.

Sidor för verksamma (lösenord krävs)

Följ länkarna nedan för att komma åt de sidor där vi förvarar material som är hjälpmedel i museivärdarnas och guidernas arbete. Lösenordet, som byts inför varje säsong, sänds till de verksamma museivärdarna och guiderna. Den som behöver ett nytt kan skicka ett mejl till info[at]skargardsmuseet.org.

Museivärdarnas sida

Guidernas sida