Projekt

EU projekt: Skärgårdsmuseets brygga.

Skärgårdsmuseets nya brygga vid museet finansierades till största delen med bidrag från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Leader Stockholmsbygd. Vår förening har bidragit med egna medel motsvarande ungefär 12 % av investeringen samt utfört ett omfattande ideellt arbete i fyra arbetsgrupper. Nu kan vi ta emot utflyktsbåtar med gruppresor från kursgårdar i skärgården m fl arrangörer och främja turism i skärgården under hela året utom när det finns ishinder. Bryggan är även väsentlig för besökare som kommer med egen båt på ordinarie visningsdagar samt till föredrag som arrangeras på museet.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Leader Stockholmsbygd – ett EU projekt som administreras genom Jordbruksverket.