Förtroendevalda och kontaktpersoner

Styrelsen

Valda av årsmötet 2022.

Ordförande: Lars Westerberg ordforande@skargardsmuseet.org
    tel. 070-425 01 07
    tel. 018-32 22 26
     
Vice ordförande: Bengt Anderson tel. 070-583 16 00
    e-post: bengt.eh.anderson[at]gmail.com
Sekreterare: Ewa Kallenbäck tel. 070-669 75 34
    e-post: ewakallenback[at]hotmail.com
Kassör: Hans Strååt e-post: hans.straat[at]telia.com
    tel. 073-383 81 62
     
Vice kassör: Bengt Anderson tel. 070-583 16 00
Ledamot: Kristina Popoff tel. 08-571 501 15
Ledamot: Björn Ulfvin tel. 08-571 507 47
Ledamot: Iréne Ulfvin tel. 08-571 507 47
Ledamot: Anders Bergström tel. 070-683 02 34
Ledamot: Simone Czok tel. 076-555 20 41
Suppleant: Irene Sten Westlund tel. 070-755 14 92
Suppleant: Eva-Christina Söderman tel. ‭‬070-396 70 66
Suppleant: Henrik Zeinow tel. 070-926 35 90

Övriga funktionärer valda av årsmötet

Valda av årsmötet 2022.

Revisor: Åke Axelsson e-post: ake.sutol[at]hotmail.com
Revisor: Kerstin Olesen epost: Kerstin.olesen[at]telia.com
Revisorsuppleant: Alexandra Fellbom e-post:
Revisorsuppleant: Monica Wikström e-post: monica.wikstrom.hemma[at]telia.com
Valberedning: Lars Brohlén e-post: lars.brohlen[at]gmail.com
  Lars Rune e-post: larsrune765[at]gmail.com
  Inga-Britt Strååt e-post: ibstraat[at]yahoo.se

Kommittéer och arbetsgrupper

Val delegerade till styrelsen av årsmötet 2022.

Redaktionen för Skärgård: Lars Westerberg tel. 070-425 01 07
    e-post: ordforande@skargardsmuseet.org
  Bengt Anderson tel. 070-583 16 00
  Per Göthlin  
  Ewa Kallenbäck tel. 070-669 75 34
  Lars Rune
(ansvarig utgivare)
tel. 08-731 77 66
    e-post: larsrune765[at]gmail.com
Säsongsinvigningen (Stavsnäs): Lars Westerberg
(sammankallande)
tel. 070-425 01 07
Skärgårdsdagen (Stavsnäs): Anders Bergström, Christina Jäderlöf
(sammankallande)
tel. 073-364 74 93
tel. 073-986 22 76
Kyrksöndag   (Stavsnäs): Iréne Ulfvin
(sammankallande)
tel. 08-571 507 47
Kulturarvsdagen (Stavsnäs): Ewa Kallenbäck
(sammankallande)
tel. 070-669 75 34
Julmarknaden (Stavsnäs): Iréne Ulfvin
(sammankallande)
tel. 08-571 507 47
Båtmässan ”Allt för sjön” (Älvsjö) Bengt Anderson
(sammankallande)
tel. 070-583 16 00

Kontaktpersoner för speciella ämnesområden

Nedanstående personer är utsedda till respektive specialområde som kan nås genom att sända e-post till info[at]skargardsmuseet.org.

Medlemsärenden: Hans Strååt 

Platsansvarig, Nämdöfilialen: Irene Westlund

Gruppbokningar: Kristina Popoff  

Museivärdar, Stavsnäs: Kristina Popoff

Museivärdar, Nämdöfilialen: Irene Westlund

Museibutiken, Stavsnäs: Ewa Kallenbäck, Kristina Popoff

Museibutiken, Nämdö: Irene Westlund

Biblioteket, Stavsnäs: Ewa Kallenbäck, Christina Jäderlöf

Klipparkivet: Pia Landelius

Hemsidan & sociala medier: Simone Czok 

Info till media & internetportaler: Ewa Kallenbäck