Audioguide

Nu har vår basutställning ljudsatts. Gå runt och skanna QR-koderna vid de åtta skyltade ljudstationerna  med hjälp av din smartphone.

Bästa ljudupplevelsen får du med dina egna hörlurar. 

Du kan även lyssna på alla berättelser sammanställda i entrén. 

Det finns gästnätverk och smartphone att låna.