Bilder från Nämdö

Under denna rubrik samlar vi bilder från vår museifilial i Sand på Nämdö och de arrangemang vi har haft där.