1. Handelsbodar i skärgården

Skärgårdsmuseet i Stavsnäs ligger i det som ända fram till 1972 var Byrströms lanthandel, och här i entrén kan du se hur en handelsbod i skärgården kunde se ut förr. Stig fram till disken och hälsa på handelsman…

Lägg märke till kassaapparaten och de två ålderdomliga telefonerna till vänster. Ovanför disken hänger en så kallad ”bod-orm” med varor till salu. De tjocka penslarna är ”hornsuggor” som användes för att tjära båtar, med handtagen tillverkade just av horn. 

äldre tider måste all handel ske inne i städerna. Skärgårdsborna fick betala tull för sina varor som de ville sälja i Stockholm vid Sjötullen om de kom med båt och vid Danvikstull om de kom land­vägen. Först på 1800-talet blev det tillåtet att öppna lanthandel i skärgården, men bestämmelserna var mycket restriktiva och inte förrän 1864 blev det helt fritt att öppna lanthandel även i skärgården. 

Byrströms lant­handel i Stavsnäs öpp­nade 1877 i de äldsta delarna av nuvarande musei­byggnad. Strax senare öppnades Byrströms pensionat öpp­nades av Hilma Byrström. Pensionatet låg strax ovanför lant­handeln med utsikt över hamnen. Det står nu ”Panget” på huset.

Här i Byrströms lanthandel kunde man köpa det mesta, från färsk mjölk och kryddor till fotogen och stövlar. Många matvaror köptes på lösvikt och vikterna som står till höger på disken var därför en viktig sak i handelsboden. Skåpen mot bakre väggen är fyllda med varor varav många faktiskt bevarats från Byrströms affär. Titta gärna!

Inredningen som är tillverkad av sockerlådor och papp kommer från en affär på 1930-talet i Granparken på Nämdö.

Lanthandeln här hade egen brygga, vilket var av stor betydelse för att skärgårdsborna skulle kunna komma och handla med sina båtar. 

Varuleveranser till lanthandeln kom ofta med båt, men de kunde också komma med häst och vagn.