Kalendarium för Medlemmar 2011

Detta Kalendarium är för aktiviteter som riktar sig till Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar.

28 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

14 maj klockan 9.30-15.30
Informations- och Visionsdag för Museivärdar, Guider och Föreningsfunktionärer. Se separat inbjudan.

2 juli klockan 10.00 Årsmöte i Stavsnäs Bygdegård. Kallelse kommer med Skärgård i början av juni.

10 september klockan 10.00-13.00
Träff för Museivärdarna, Guiderna, Styrelsen och övriga funktionärer. Utvärdering av säsongen 2011 och planering av verksamhet 2012 står på dagordningen.

15 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

23 oktober klockan 14.00
Visning av Ajvazovskij på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Ett samarrangemang med Djurö Konst och Kultur.

19 november klockan 13.00-14.00
Föreläsning om Strindberg & skärgården. Anita Persson, f.d. intendent på Strindbergsmuseet. Bygdegården, Gammelbodavägen 1, Stavsnäs. (OBS! Ny lokal.)
Medlemmar gratis, övriga 50 kr

24 november klockan 18.30
Skärgårdsmuseets medlemmar är inbjudna till Stiftelsen Skärgårdsbåtens klubbafton  på Sjöhistoriska museet då det kommer att visas korta avsnitt med ångbåtar ur svenska långfilmer.  Museet har fri entré efter kl. 17.00.
Det finns möjlighet för klubbaftonens deltagare att samlas till ärtsoppa med punsch i Sjöhistoriska museets restaurang från kl. 17.30.  Ärtsoppa, ostsmörgåsar och kaffe 95 kronor. Annan dryck tillkommer.  Obligatorisk föranmälan om deltagande i middagen
till Sjöhistoriska museet, per mail märkt ”Filmafton” till adress evenemang@maritima.se eller museets bokning 08-519 549 30, telefontid onsdag till fredag.
Mer information i kommande nummer av Skärgård.

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Måndag 22 augusti klockan 18.00, Museet, Stavsnäs
Söndag 25 september klockan 15.00, Museet, Stavsnäs
Torsdag 27 oktober klockan 17.00, Klockarudden, Djurö (hos Ewa)
Lördag 19 november klockan 10.00, Museet, Stavsnäs

 

 

Sidan reviderad 2011-12-31