Kalendarium för Medlemmar 2012

Detta Kalendarium är för aktiviteter som riktar sig till Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar.

29 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

12 maj: Årsmöte & Föredrag
Plats: Stavsnäs Bygdegård
10.00: Föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs
12.00: Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 84.
Förslag till nya stadgar finns som länk på sidan för Stadgar.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut på mötet.

2 juni klockan 11.00-13.00: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

31 juli: Utflykt till Nämdö för Museivärdar och Guider
Programmet och info om anmälan i PDF-format.
Anmälan senast den 17 juli via inbetalning och e-post. Kontaktperson: Hatte Fosselius

15 september klockan 11.00-13.00: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

15 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

24 september klockan 10.00: Träff om kommande guidningskurs
Plats: Museet, Stavsnäs
De som är intresserade av att lära sig berätta om hur livet i skärgården var förr och att sätta Museets föremål i ett sammanhang är välkomna till en första träff. Vid denna träff planerar vi in ytterligare datum och hur kursen skall läggas upp. Kursledare blir Jan Lindell. Den som inte kan komma den 24 september kan anmäla sitt intresse till Museets e-postadress, se sidfoten.

20 november klockan 18.30: Filmafton
Plats: Sjöhistoriska Museet, Stockholm
Tillsammans med Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten hälsar vi föreningsmedlemmar välkomna till klubbafton med film på Sjöhistoriska museet. Följande filmer visas bl.a.:
– fortsättningen av filmen från Strömsholms kanal, en film vars första del visades vid en tidigare filmafton på museet
– en film från invigningen av Kurön för ett hundra år sedan då bland annat ångfartyget Tynnelsö deltog
Museet har fri entré efter kl. 17.00. Sjöhistoriska museet når man med busslinjerna 69 eller 69K från Centralen, Sergels Torg eller Nybroplan.
Ärtsoppa med punsch, ostsmörgåsar och kaffe serveras i Sjöhistoriska museets restaurang från kl. 17.30 för 95 kronor, annan dryck tillkommer. Obligatorisk föranmälan om deltagande i middagen, per e-post märkt ”Filmafton” till adress evenemang@maritima.se eller museets bokning 08-519 549 30, telefontid onsdag till fredag 09.00-11.00.

1 december: Julmarknadsresa med M/S Josephine
Plats: Nybrokajen, Stockholm till Sand, Nämdö
Om Sjötaxi Stockholm får tillräckligt med intresseanmälningar så planerar de en julmarknadsresa från Stockholm till Nämdö med M/S Josephine.
Kaffe med smörgås serveras på utfärden och julbord under hemfärden. Priset för Skärgårdsmuseets medlemmar är detsamma som för dem som har DN-kort, 600 kr. Billigare för barn. Intresseanmälan kan lämnas till Sjötaxi Stockholm på tel. 08-661 88 80, de ger även närmare information om tider.

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 18 februari klockan 10.00, Museet, Stavsnäs

Söndag 18 mars klockan 15.00, Museet, Stavsnäs

Söndag 22 april klockan 15.00, Museet, Stavsnäs

Lördag 12 maj efter årsmötet, Bygdegården, Stavsnäs
(Konstituerande möte.)

Torsdag 14 juni klockan 18.00, Museet, Stavsnäs
(Arbetsdag för styrelsen, de som kan kommer kl. 15.00.)

Söndag 2 september klockan 15.00, Museet, Stavsnäs

Måndag 24 september klockan 10.00: Arbetsdag på Museet

Torsdag 1 november klockan 17.00, Klockarudden, Djurö (hos Ewa)

 

 

Sidan reviderad 2012-12-22