Kalendarium för Medlemmar 2014

Detta Kalendarium innehåller datum viktiga att känna till för Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar samt datum för aktiviteter som riktar sig till dessa.

 

Viktiga datum

15 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

10 maj klockan 14.15: Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finnas i Skärgård Nr 88.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

15 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

 

Aktiviteter

10 maj klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

6 augusti: Museivärdsresa till Möja
Information skickas till museivärdarna i slutet av juli.
Alla deltagare ombeds att läsa artiklar om Möja i följande nummer av Skärgård: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 36, 42, 51, 56, 62 och 67.

13 september klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

20 november klockan 18.30: Skärgårdsafton
Plats: Kommendörsgatan 28, Stockholm
I sin lokal på Kommendörsgatan 28 visar Anders Hanser ett nygjort bildspel om Stockholms skärgård, ett om Roland Svensson och ett om Albert Engström. Lokalen är belägen i hörnet med Jungfrugatan, mitt emellan tunnelbanestationerna Östermalmstorg och Stadion.
Programmet inklusive paus tar c:a två timmar. Det kostar 180 kr per person och betalas i jämna pengar vid ankomst. Obligatorisk föranmälan till Lars Rune på tel. 070-752 66 89.

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Söndag 23 februari klockan 10.00, Museet, Stavsnäs
Lördag 12 april klockan 10.00, Museet, Stavsnäs
Lördag 10 maj efter årsmötet, Konstituerande möte
Torsdag 27 juni klockan 17.00, hos Gunilla Wollin
Söndag 31 augusti klockan 10.00, Museet, Stavsnäs
Söndag 9 november klockan 10.00, Museet, Stavsnäs

 

 

Sidan reviderad 2014-12-30