Kalendarium för Medlemmar 2015

Detta Kalendarium innehåller datum viktiga att känna till för Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar samt datum för aktiviteter som riktar sig till dessa.

 

Viktiga datum

15 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

26 april klockan 14:  Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning kommer att finnas i Skärgård Nr 90.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

15 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

 

Aktiviteter

30 maj klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

6 augusti: Museivärdsresa till Museet HAMN i Fisksätra
Information skickas till museivärdarna i under juli.

12 september klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 14 februari klockan 15, Museet, Stavsnäs
Söndag 15 mars klockan 15, Museet, Stavsnäs
Söndag 26 april c:a klockan 15.30, Museet, Stavsnäs (konstituerande)
Lördag 30 maj klockan 12, Museet, Stavsnäs
Fredag 26 juni klockan 17, hos Gunilla Wollin, Stavsnäs
Lördag 29 augusti Runmaröfilialen (tid ännu ej bestämd)
Lördag 10 oktober klockan 10, Museet, Stavsnäs
Söndag 6 december klockan 10, Museet, Stavsnäs

 

 

Sidan reviderad 2015-12-31