Kalendarium för Medlemmar 2017

Detta Kalendarium innehåller datum under 2017 som är viktiga att känna till för Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar samt datum för aktiviteter som riktar sig till dessa.

 

Viktiga datum

1 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

23 april klockan 14:  Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 94.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

1 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

 

Aktiviteter

20 maj klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

10 augusti: Museivärdsresa
Utfärd till Sandhamn. Se separat inbjudan.

9 september klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 18 februari klockan 10, Museet, Stavsnäs
Lördag 1 april klockan 10, Museet, Stavsnäs
Söndag 23 april efter årsmötet, Konstituerande möte
Lördag 20 maj klockan 15, Museet, Stavsnäs
Fredag 30 juni klockan 17, Museet, Stavsnäs
Lördag 2 september klockan 10, Museet, Stavsnäs
Söndag 29 oktober klockan 10, Museet, Stavsnäs

 

 

Sidan reviderad 2018-01-06