Kalendarium för medlemmar 2018

Detta Kalendarium innehåller datum under 2018 som är viktiga att känna till för Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar samt datum för aktiviteter som riktar sig till dessa.

Viktiga datum

1 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

21 april klockan 14:  Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 96.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

1 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

Aktiviteter

26 maj klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

i augusti: Museivärdsresa
Se separat inbjudan.

8 september klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 17 februari klockan 10, Museet, Stavsnäs
Söndag 21 april efter årsmötet, Konstituerande möte
Fredag 29 juni klockan 17, hos Ulfvins, Stavsnäs

Sidan reviderad 2018-05-12