Kalendarium för medlemmar 2019

Viktiga datum

1 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

27 april klockan 14: Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 97.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

25 maj kl. 12-15: Föreningen Skärgårdsmuseets 50-årsfirande
Skärgårdsmuseet i Stavsnäs är öppet kl. 12-15 och vi visar en jubiléumsutställning. Från 12.30 mingel och lite tilltugg. Kl 13.00 föredrag om våra 50 verksamhetsår och framåtblickar.
Medlemmar går in gratis, övriga betalar 50 kr. OBS begränsat antal platser vid föredragen. Hjärtligt välkomna!

1 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

Aktiviteter

18 maj klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

5, 6 eller 7 augusti: Museivärdsresa
Se separat inbjudan.

6 september klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 2 februari klockan 10, Museet, Stavsnäs
Lördag 27 april efter årsmötet, Konstituerande möte
Fredag 25 maj klockan 10, Museet, Stavsnäs