Kalendarium för medlemmar 2020

Viktiga datum

1 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

29 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

22 februari: Gratis föredrag för medlemmar, för mer info se Kalendarium för Stavsnäs 

7 t.o.m.15 mars: Båtmässan Allt För Sjön
Kontakta Bengt Andersson, tel. 070-583 16 00, om du vill medverkar i vår monter.

26 april klockan 14:  Årsmöte  OBS, föreningens årsmöte flyttat till 27 juni kl.10.00! Föredraget inställt, ny tid meddelas senare.
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning kommer, om Skärgård Nr 101 skulle bli försenad, att finnas tillgänglig på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag kl. 13, se Kalendarium för Stavsnäs

1 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

Aktiviteter

9 maj: Museivärdsmöte  OBS, flyttat till 26 juni kl.14.00!
Plats: Museet, Stavsnäs

augusti: Museivärdsresa
Se separat inbjudan.

september: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 18 januari klockan 10, Museet, Stavsnäs

Lördag 22 februari klockan 10, telefonkonferens

Lördag 4 april klockan 10, telefonkonferens

Söndag 30 augusti klockan 10, Museet, Stavsnäs