Kalendarium för Medlemmar 2013

Detta Kalendarium är för aktiviteter som riktar sig till Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar.

15 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

17 mars klockan 13.00-16.00: Träff för guidegruppen
Plats: Museet, Stavsnäs

14 april klockan 11.00-14.00: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

12 maj klockan 14.00-16.00: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

18 maj klockan 11.00: Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 86.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet följs av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

6 augusti: Museivärdsresa till Sandhamn
M/S Sandhamn avgår från Vinterhamn kl. 11.10. Återresa med samma båt kl. 15.00.
Museet bjuder på muffins och kall dricka på vägen ut, i övrigt står varje deltagare står för sina kostnader. Fullt pris enkelresa 75 kr och reducerat pris 50 kr. Båten har en kafeteria och i Sandhamn finns fler lunchmöjligheter.
Anmälan till Ewa Kallenbäck per mail senast den 4 augusti.
I följande nummer av Skärgårds finns artiklar lämpliga att förbereda sig med: 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 41, 42, 56, 61, 62, 63, 77 samt 78.

7 september klockan 10.00-12.00: Museivärdsmöte för Stavsnäs
Plats: Museet, Stavsnäs
Fika från 9.30. Anmälan till Kristina Popoff eller Iréne Ulfvin senast 4/9.

15 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

13 november klockan 18.30: Filmafton
Plats: Sjöhistoriska Museet, Stockholm
Stiftelsen Skärgårdsbåten bjuder in Skärgårdsmuseets medlemmar till filmafton. Bland annat visas en resa från Stockholm till Gustavsberg 1937 med ångfartyget Gustavsberg IV, en film om Göta kanal inspelad i samband med kanalens 175-årsjubileum och ett par korta filmer från maskinrummen på Storskär och Norrskär.
Museet har fri entré. För 75 kr kan man avnjuta ärtsoppa, ostsmörgåsar och kaffe i Sjöhistoriska museets restaurang från kl. 17.30. Punsch finns att köpa till för den som önskar.
Obligatorisk föranmälan om deltagande i middagen, per mail märkt ”Filmafton” till adress evenemang[at]maritima.se eller museets bokning 08-519 549 30 (telefontid onsdag till fredag 9.00-11.00).
Mer information finns på Stiftelsen Skärgårdsbåtens hemsida.

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 19 januari klockan 10.00, Museet, Stavsnäs
Lördag 23 februari klockan 10.00, Museet, Stavsnäs
Lördag 17 mars klockan 10.00, Museet, Stavsnäs
Lördag 18 maj klockan 14.30 c:a, Museet, Stavsnäs (Konstituerande efter Årsmötet)
Fredag 28 juni klockan 15.00, Museet, Stavsnäs
Onsdag 28 augusti klockan 15.00, Museet, Stavsnäs
Lördag 5 oktober klockan 14.00, Museet, Stavsnäs
Söndag 1 december klockan 15.00, Museet, Stavsnäs

 

 

Sidan reviderad 2013-12-27