Kalendarium för Nämdö 2015

Här är Skärgårdsmuseets Nämdöfilials kalendarium för 2015. Platsen är Gamla Skolan i Sand om inget annat anges. Fler aktiviteter, klockslag och detaljinformation läggs till efter hand så titta hit ofta. Länkar till föregående års kalendarier finns längst ner på sidan.

 

Öppet

Mellan 27 juni och 9 augusti är Nämdöfilialen öppen dagligen kl. 13 – 16. Eventuellt förlängt till 16 augusti. (Ring Maria Nilsson,  070-768 40 39, för info.)  I övrigt, se nedan.

 

Evenemang och guidade visningar

25 juli klockan 11–16: Nämdödagen
Under Nämdödagen håller vi marknad i tillägg till vad vi i övrigt har att erbjuda av utställningar, trädgårdskafé och museibutik.

2 augusti klockan 11–16: Hembygdens dag
För att fira Hembygdens dag blir det allsång i trädgården kl. 13.

 

 

Sidan reviderad 2015-12-31