Kalendarium för Nämdö 2018

Här är Skärgårdsmuseets Nämdöfilials kalendarium för 2018. Platsen är Gamla Skolan i Sand om inget annat anges och det är fri entré. Frivilligt bidrag till verksamheten emottages dock med tacksamhet. Fler aktiviteter, klockslag och detaljinformation läggs till efter hand så titta hit ofta. Länkar till föregående års kalendarier finns längst ner på sidan.

Öppet

Mellan 30 juni och 5 augusti är Nämdöfilialen öppen dagligen kl. 13 – 16. I övrigt, se nedan.

Evenemang och guidade visningar

28 juli klockan 11–16: Nämdödagen
Under Nämdödagen håller vi marknad i tillägg till vad vi i övrigt har att erbjuda av utställningar, trädgårdskafé och museibutik.

5 augusti klockan 11–16: Hembygdens dag
För att fira Hembygdens dag blir det allsång i trädgården kl. 13.