Kalendarium för Nämdö 2020

Öppettider och Evenemang 2020

Skärgårdsmuseets Nämdöfilial, Gamla Skolan, Sand, Nämdö (N 59° 10.926´E 018° 41.320´) Tel 0707 68 40 39

Fr.o.m. 27 juni t.o.m. 9 augusti 2020 är Nämdöfilialen öppen dagligen kl. 13–16 (om ej annat ang.).

Fritt inträde. Frivilligt bidrag till verksamheten emottages med tacksamhet.

Evenemang och guidade visningar

Lördagen den 25 juli 2020
Nämdödagen är inställt

Söndagen den 2 augusti 2020
Hembygdens dag är inställt