Öppettider och Evenemang 2021

Skärgårdsmuseets Nämdöfilial, Gamla Skolan, Sand, Nämdö (N 59° 10.926´E 018° 41.320´) Tel 0707 68 40 39

Fr.o.m. 2 juli t.o.m. 8 augusti 2021 är Nämdöfilialen öppen dagligen kl. 13–16 (om ej annat ang.).

Fritt inträde. Frivilligt bidrag till verksamheten emottages med tacksamhet.

Evenemang och guidade visningar

Nämdödagen – alltid sista dagen i juli