Kalendarium för Runmarö 2013

Aktiviteter och guidade visningar

Här är Skärgårdsmuseets Runmaröfilials kalendarium för 2013.  Platsen är Runmarö Hembygdsgård i Uppeby om inget annat anges.

Eftersom filialen är under uppbyggnad är den bara öppen vid vissa tillfällen.

Programpunkter under året

13 juli klockan 13 – 15: Förhandsvisning
Välkomna att se hur långt vi kommit med iordningställandet av filialen.

27 juli klockan 13 – 15: Runmarödagen
I anslutning till Runmarödagen blir det information om filialen.

 

 

Sidan reviderad 2013-12-27