Kalendarium för Runmarö 2014

På denna sida visas Skärgårdsmuseets Runmaröfilials kalendarium för 2014. Platsen är Runmarö Hembygdsgård i Uppeby om inget annat anges.

 

Öppet

Eftersom filialen är under uppbyggnad är den bara öppen vid vissa tillfällen.

29 juni klockan 13 – 15: Öppet

12 juli klockan 13 – 16: Öppet

19 juli klockan 13 – 16: Öppet

 

 

Sidan reviderad 2014-12-30