Kalendarium för Runmarö 2015

På denna sida visas Skärgårdsmuseets Runmaröfilials kalendarium för 2015. Platsen är Runmarö Hembygdsgård i Uppeby om inget annat anges. Länk till föregående års kalendarium finns längst ner på sidan.

 

Öppet

Runmaröfilialen är öppen lördagar i juli kl. 13 – 16. I övrigt, se nedan.

 

Evenemang och guidade visningar

4 juli kl. 13-16: Öppet
Temat för dagen är: ”Wisellare” – bland de sista skärgårdsbönderna i Runmarös historia.

11 juli klockan 14: Föredrag ”En resa i Sydatlanten i Roland Svenssons kölvatten”
Lars Westerberg, Skärgårdsmuseets ordförande, berättar om en resa i Sydatlanten i konstnären Roland Svenssons kölvatten till Ascension, S:t Helena, Tristan da Cunha och Falklandsöarna.

18 juli kl. 13-16: Öppet
Dagens tema är: Runmarö landstormsmän under första och andra världskrigen.

25 juli kl. 13-16: Öppet
Den sista öppetdagen för säsongen visas en utställning om mineraler och gruvnäringar på Runmarö.

 

 

Sidan reviderad 2015-12-31