Kalendarium för Runmarö 2017

På denna sida visas Skärgårdsmuseets Runmaröfilials kalendarium för 2017. Platsen är Runmarö Hembygdsgård i Uppeby om inget annat anges. 

Öppet

Runmaröfilialen är öppen lördagar i juli kl 13-16. I övrigt, se nedan.

I år visas ”Lotssläkten Öhman och fastebrev på pergament från 1675”, ”Runmarö skola – från lotsskola till inbyggt högstadium” och ”Munköreservatet”. Samtliga dagar visar vi det mesta av tidigare specialutställningar, bl.a. ”Pensionaten på Runmarö” och ”Strömmen – Runmarö kanal”

Evenemang och guidade visningar

1 juli: Öppet & Föredrag
Skärgårdsmuseets Runmaröfilial på ovanvåningen i hembygdsgården i Uppeby har öppet kl 13-16. Anders Haglund berättar om naturreservatet Munkö nu utvidgat med Kalkkobben. Därefter vernissage med Ann Andréns foto och fotokonst från Kalkkobben.

8 juli: Öppet & Föredrag
Skärgårdsmuseets Runmaröfilial på ovanvåningen i hembygdsgården i Uppeby har öppet kl 13-16. Lars Westerberg berättar om Bägerfeldts forskning om gamla runmarösläkter. Ett pergamentbrev från 1675 visas tillsammans med annat förknippat med familjen Öhman.

15 juli: Öppet & Föredrag
Skärgårdsmuseets Runmaröfilial på ovanvåningen i hembygdsgården i Uppeby har öppet kl 13-16. Om skolan på Runmarö. Fotoutställning. Från lots- och folkskola till digital distansundervisning. Pia Landelius och Lars Westerberg berättar om bilderna. Gamla och nya elever berättar skolminnen.

 

 

Sidan reviderad 2018-01-06