Kalendarium för Runmarö 2019

På denna sida visas Skärgårdsmuseets Runmaröfilials kalendarium för 2019. Platsen är Runmarö Hembygdsgård i Uppeby om inget annat anges. Länk till föregående års kalendarier finns längst ner på sidan.

Öppet

Museet har öppet kl. 13-16 söndag 30 juni, lördag 13 juli och söndag 14 juli, samt lördag 10 augusti.

Föredrag 30 juni kl. 14.00 av Gunnar Lind om Rysshärjningar i skärgården 1719.