Samarbeten och Mässor

Arrangemang i samarbete med andra

Ibland har vi samarrangemang med andra föreningar eller får invitationer att delta i andras arrangemang. Då dessa är öppna för allmänheten men inte förlagda till Stavsnäs, Nämdö eller Runmarö publiceras de här.

Mässor, Festivaler och liknande

Nedanstående evenemang deltar vi i eller är representerade vid i någon form.

Föreningen Skärgårdsmuseet är med i Allt för sjön – Båtappen.

Evenemang från tidigare år

Samarbeten & Mässor 2011
Samarbeten & Mässor 2012
Samarbeten & Mässor 2013
Samarbeten & Mässor 2014
Samarbeten & Mässor 2015
Samarbeten & Mässor 2016
Samarbeten & Mässor 2017
Samarbeten & Mässor 2018