15. Konstnärerna i skärgården

I den här avdelningen visar vi utställ­ningen Konst och litteratur i skärgården med ett urval ur Skärgårdsmuseets konstsamling. Här finns verk av Harald Lind­berg, Axel Sjöberg och Roland Svensson. Direkt till vänster ser du målningar och skisser av Axel Sjöberg.

Skärgården har länge inspirerat både målare och författare. Strindbergs Hemsöborna är en klassiker från 1887 som skildrar skärgårdslivet på Kymendö. 

”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen” 

Romanen handlar om fastlänningen Carlsson som kommer till ön Hemsö för att hjälpa änkan Flod och hennes son med lantbruket. 

”Ekan plaskade fram genom holmar och skär, medan alfågeln gäckade bakom kobbarna och orren spelade inne i granskogen; det gick över fjärdar och strömmar tills mörkret föll och stjärnorna tågade opp. Då bar det av ut på stora vattnet, där Huvudskärsfyren blinkade. Och ibland strök man förbi en ruskprick, ibland ett vitt sjömärke, som såg ut som ett spöke; än lyste kvarliggande snödrivor som lärft på bleke; än dök skötvakare upp ur det svarta vattnet och skrapade mot kölen, när ekan gick över dem; en yrvaken trut skrämdes upp från sin kobbe och tutade liv i tärnor och måsar, som gjorde larm, värre än hin håle, och längst ut, där stjärnorna gingo ner i sjön, syntes ett rött och ett grönt öga av en stor ångare, som släpade fram en lång rad runda ljus, utsläppta genom salongsventilerna.”

Men här finns också böcker av mindre kända författare som Karl Andersson, Arholmakalle, varav flera är in­födda skärgårdsbor. Här hittar du också en minnesutställ­ning över en av museets grundare Göran Sjöberg och hans licentiatavhandling ”Skärgården i konsten”.

Längre in i avdelningen en raritet: Evert Taubes handskrivna utkast till en av hans mest omtyckta visor, Brevet från Lillan eller Pappa kom hem. Missa inte det.