Museets gamla handelsbod

Museets gamla handelsbod

Museets gamla handelsbod är inrymd i f.d. charkuteriavdelningen i Byrströms lanthandel. De kaklade väggarna har panelats för att återge en äldre tidsepok. Golv och väggar är tillverkade av bräder som kom från en byggmästare, som var ansvarig för renoveringen av ett hus på Bellmansgatan mitt emot Maria kyrka i Stockholm.

Disken och många av varorna i handelsboden bl.a. kryddorna, kommer från Byrströms lanthandel. Övrigt kommer från andra handelsbodar runt om i skärgården. Lådinredningen, som är tillverkad av sockerlådor och wellpapp, är från en handelsbod som fanns på 1930-talet i Granparken på sydvästra Nämdö. Den stora handvevade kaffekvarnen kommer från Johnssons handelsbod i Södersunda på Runmarö. Den gula kaffelådan med lucka är från en handelsbod på Vindö.

Över disken hänger en bodorm. I äldre tiders handelsbodar hade man en boddrake eller en bodorm i taket. Den skulle bringa lycka till affären och symboliskt visa att handelsmannen följde god affärssed. Och man kunde hänga upp varor på den.