Specialutställningar

Säsongen 2021

”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm.”

Utställningen berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland. Utställningen är framtagen av Lars G Soldéus som även publicerat sin bok med samma titel som utställningen. Boken finns att köpa på museet.

Rysshärjningar i skärgården 1719

Utställningen har tagits fram i samarbete med HAMN och Gunnar Lind som utkommit med boken Brända hemman som finns att köpa på museet. Vi har även tagit fram vad vi vet om det som hände lokalt på Djurö-Vindö-Stavsnäs, Runmarö samt Nämdö.

Bland de permanenta utställningarna märks ”Skolan på Nämdö”, ”Gamla kulturväxter” samt ”Porslinsutställning”.

På sidan Basutställningar presenteras de numera fasta utställningarna i Gamla Skolan.

Tidigare utställningar

Information om utställningar från 2008 och framåt finns på sidan Tidigare utställningar.