Tidigare utställningar

Observera att utställningarna i Konstgalleriet finns på en separat sida.

Utställningar 2021

”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm.”

Utställningen berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland. Utställningen är framtagen av Lars G Soldéus som även publicerat sin bok med samma titel som utställningen. Boken finns att köpa på museet.

Rysshärjningar i skärgården 1719

Utställningen har tagits fram i samarbete med HAMN och Gunnar Lind som utkommit med boken Brända hemman som finns att köpa på museet. Vi har även tagit fram vad vi vet om det som hände lokalt på Djurö-Vindö-Stavsnäs, Runmarö samt Nämdö.

Utställningar 2020

”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm.”

Utställningar 2019

Rysshärjningar i skärgården 1719

Bland de permanenta utställningarna märks ”Skolan på Nämdö”, ”Gamla kulturväxter” samt ”Porslinsutställning”.

Utställningar 2018

På sidan Basutställningar presenteras de numera fasta utställningarna i Gamla Skolan.

Utställningar 2017

Fiske i skärgården och fiskens väg till stan

Årets specialutställning handlar om fisket i skärgården från forntiden, den medeltida hamnstadgan för fiskeskären, hur saltströmmingen försåg soldaterna med mat under trettioåriga kriget, sköt- och notfiske, isfiske, fiskevatten, fiskarena skaffar motorbåtar, yrkesfiske i skärgården fram till idag, fiskköpare och fiskköparskrået, fiskarenas egna transporter, bl.a. med häst och släde, försäljning i stan och byte mot råg på marknader i Mälardalen.

Utställningar 2016

Fyrar

Fyrutställningen går nu vidare från Stavsnäs till Nämdö. Här presenteras stora och små fyrar i vår skärgård, deras historia och fyrpersonalens ofta mycket svåra villkor. Visste du t.ex. att Korsö fyr utanför Sandhamn var världens första fyr med rörligt fyrljus eller att Tegelhällans fyr utanför Stavsnäs Vinterhamn har varit ”atomdriven”? Vi har kompletterat fyrutställningen med berättelser om hur fyrpersonalen hade det. Här kan du följa fyrarnas utveckling från Faros via vippfyrar och ”heidenstammare” till nutidens aktuella arbete att bevara fyrar som kulturminnesmärken. Utställningen är arrangerad i samarbete med Svenska Fyrsällskapet. Se www.fyr.se. På sidan Basutställningar presenteras de numera fasta utställningarna i Gamla Skolan.

Utställningar 2015

Skärgården förr – bilder ur Axel Sjöbergs fotodokumentation

Konstnären Axel Sjöberg (1866-1950) var även en mycket skicklig fotograf. I museiutställningen visar vi hans fotografier som dokumenterar livet på Långviksskär och ytterskärgården kring sekelskiftet 1900.

Skolan på Nämdö

Skolutställningen beskriver hur skolverksamheten utvecklats i Nämdöskärgården från hemundervisning på öarna till fast skola på Nämdö. Den bygger på utställningen från 2014 och är kompletterad med ännu fler fotografier och texter. Här berättar vi också om Axel Funke (1881-1944), skolläraren, kantorn och amatörfotografen som kom till Nämdö 1906 från Västergötland och om hur skolan såg ut under hans tid på ön. Vi visar även Axel Funkes fotografier, både de från skolan och hans fantastiska natur- och landskapsbilder från Nämdö och Nämdöskärgården där människors liv och leverne illustreras.

Växtutställning

I rabatterna runt Gamla Skolan finns en utställning med växter till lyst och nytta. Samtliga växter är försedda med skyltar med växtens svenska namn.

Porslinsutställning

I skolans gamla kök visas föremål från exempelvis Gustavsbergs, Rörstrands och Uppsala Ekebys porslinsfabriker skapade under perioden 1900-1960. Mycket är till försäljning, även annan kuriosa som kan passa i sommarstugan.

Utställningar 2014

Ångbåtstrafiken till Nämdö

Vi visar delar av ångbåtsutställningen ”150 år med ångbåt i mellanskärgården”, som visades på Stavsnäs 2012 och 2013, kompletterad med lokalt material om bl.a. Nämdörederiet.

Axel Funke, hans tid och fotografier

Årets stora utställning handlar om Axel Funke (1881-1944), skolläraren, kantorn och amatörfotografen som kom till Nämdö 1906 från Västergötland och om hur skolan såg ut under hans tid på ön. Vi visar även Axel Funkes fotografier. Förutom skolfotografier finns fantastiska natur- och landskapsbilder från Nämdö och Nämdöskärgården där Funke har fångat människors liv och leverne på bild.

Skolan på Nämdö

Skolutställningen beskriver hur skolverksamheten utvecklats i Nämdöskärgården från hemundervisning på öarna till fast skola på Nämdö.

Växtutställning

I rabatterna runt Gamla Skolan finns en utställning med växter till lyst och nytta. Samtliga växter är försedda med skyltar med växtens svenska namn.

Porslinsutställning

I skolans gamla kök visas föremål från exempelvis Gustavsbergs, Rörstrands och Uppsala Ekebys porslinsfabriker skapade under perioden 1900-1960.

Utställningar 2013

Axel Funke, hans tid och fotografier

Årets stora utställning handlar om Axel Funke (1881-1944), skolläraren, kantorn och amatörfotografen som kom till Nämdö 1906 från Västergötland och om hur skolan såg ut under hans tid på ön. Vi visar även Axel Funkes fotografier. Förutom skolfotografier finns fantastiska natur- och landskapsbilder från Nämdö och Nämdöskärgården där Funke har fångat människors liv och leverne på bild.

Lindroths på Nämdö

En utställning om teaterdirektören Knut Lindroth, hans son konstnären Knut ”Piccolo” Lindroth och hans kusin serietecknaren Petter Lindroth. Den senare bl.a. känd för serien ”Jocke, Nicke, Majken” för vilken tre av teaterdirektörens barn agerade förebilder.

Skolan på Nämdö

Skolutställningen beskriver hur skolverksamheten utvecklats i Nämdöskärgården från hemundervisning på öarna till fast skola på Nämdö. Den bygger på utställningen från 2012 och är kompletterad med ännu fler fotografier och texter.

Växtutställning

I trädgården i rabatterna runt Gamla Skolan finns sedan några år en växtutställning. Denna kompletterades under sommaren 2012 med fler växter och även en helt ny kryddväxtutställning. Samtliga växter är försedda med skyltar med växtens svenska namn.

Porslinsutställning

I skolans gamla kök visas föremål från exempelvis Gustavsbergs, Rörstrands och Uppsala Ekebys keramikfabriker skapade under perioden 1900-1960.

Utställningar 2012

Skolan i skärgården

Vad passar bättre i Nämdös gamla skola än just en utställning om skolan i skärgården.

Spiggen

Utställningen om spiggen, som framställdes till årets Båtmässa av vår nyligen bortgångne medlem Karl-Johan Nordenvall, blev så lyckad att vi har valt att visa den på Nämdö i år.

Gunilla Wollin vid spiggrytan. Foto: Lola Wolff

Utställningar 2011

Lanthandel

Även i år är temat ”Lanthandel”,  men nu har vår populäre lanthandlare begett sig ut och fiskat. (Han gav sig av redan i julas.) I stället får besökaren stifta bekantskap med en mycket känd Nämdöprofil som i sin snurra är på väg till butiken för att handla. (Vi berättar inte mer här, kom och titta så får ni se!)

Salta hälsningar

Denna utställning är ny för i år och den visar uppförstorade, gamla vykort med motiv från Nämdö Skärgård. Boken med samma namn finns att köpa i vår museibutik.

Växter

Vår Trädgårdsutställning med mängder av tidstypiska växter är också kvar. På husväggen finns texter som beskriver det som frodas i rabatterna.

Porslin

Den populära Porslinsutställningen med bruksföremål och serviser från perioden 1920-1960 återkommer i år. Inriktningen är porslin från Gustavsberg, men också ifrån Rörstrand, Uppsala Ekeby och Gefle porslinsfabrik med flera. Porslinsfabrikernas historia finns att läsa vid utställningen. Det mesta av porslinet är till salu och vår målsättning är att erbjuda föremål som kan vara trevliga att använda i sommarhuset.

Textil

Barbro Sten och Märta Zingmark erbjuder återigen sina efterfrågade textilalster i ”sitt eget rum”.

Utställningar 2010

Lanthandel på Nämdö

Utställningar 2009

Fiskedrag och wobblers

Utställningen är ett eldorado för den fiskeintresserade. Museet har fått 200-300 gamla skeddrag, wobblers och spinnare av Pelle Lindblad. Karl-Johan Nordenvall har arrangerat utställningen.

Kära hälsningar

En resa med vykort från Stockholm till skärgården. Arrangerad av Lars-Åke Bäckdahl.

Utställningar 2008

Bland kobbar och skär

År 1900 gav konstnären Axel Sjöberg ut boken, som var en samling prosaskisser, laveringar och teckningar tryckta i svartvitt. Utställningen baserar sig i första hand även på den 1958 utgivna boken med samma namn. Denna var tryckt av Norstedts förlag i flerfärgsoffset och blev belönad som ett av detta årets vackraste bokkonstverk. Illustrationerna var tidigare opublicerade akvareller, teckningar och skisser ur konstnärens skissböcker utvalda av konstnären Roland Svensson.

Forntida båtar

En utställning arrangerad av Claes Kruckenberg.

Nämdö kyrkor

Sidan reviderad 2018-01-06