Info: om Översiktskalendern

På sidan Kalendarier finns en översiktskalender skapad m.h.a. Googles Kalenderfunktion. Detta är en kort beskrivning av strukturen och kalenderns funktioner.

Färger

 • Blå: Datum som gäller hela Föreningen. Om det riktar sig till en viss grupp, står denna inom hakparenteser, t.ex. ”[Medlemmar]: Årsmöte”
 • Orange: Stavsnäs
 • Grön: Nämdö
 • Lila: Runmarö
 • GulSvenska helgdagar enligt Googles Kalenderfunktion
 • Bakgrundsfärg enl. ovan, med vit text utan klockslag:
  Arrangemang över en hel dag, t.ex. mässor Skärgårdsmuseet deltar i och svenska helgdagar.

 

Funktioner

Alldeles ovanför tabellens rutnät finns ett antal funktioner.

 • Idag: Klicka på ”knappen” för att komma till dagens datum
 • Pil vänster / pil höger: Bläddra en månad bakåt eller framåt
 • Månad År med liten pil ner: Klicka på denna för att bläddra fram till ett specifikt datum
 • Skriv ut: Utskriftsfunktion
 • Flik – Vecka: Ändrar tabellens rutnät till att visa vecka istället för månad
 • Flik – Månad: Standardinställningen för kalendern är att visa en månad i taget
 • Flik – Program: Ger en lista över kalenderposter istället för ett rutnät.
  Tips! Tag bort veckonummer och eventuellt också svenska helgdagar för att få en komprimerad lista. Se nästa punkt.
 • Liten pil ner: Kicka på denna för att styra vilka kalendrar som skall synas i kalendern. Om man vill använda t.ex. fliken Program blir denna mer överskådlig ifall man tar bort veckonummer.

 

Kalenderposter

Klicka på en kalenderpost för att se en kort beskrivning av arrangemanget. I varje beskrivning finns också en länk till det kalendarium där arrangemanget beskrivs i sin helhet. F.n. fungerar Googles Kalender så att man måste klicka på ”mer information” nere till vänster för att länken skall aktiveras så att den går att klicka på.

 

 

Sidan reviderad 2016-12-31