Specialutställningar

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm.

Utställningen berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland. Utställningen är framtagen av Lars G Soldéus som även publicerat sin bok med samma titel som utställningen. Boken finns att köpa på museet.

Rysshärjningar i skärgården 1719

Utställningen tas fram i samarbete med HAMN och Gunnar Lind som utkommit med boken Brända hemman som finns att köpa på museet. Vi tar även fram vad vi vet om det som hände lokalt på Djurö-Vindö-Stavsnäs, Runmarö samt Nämdö.

Skärgård i konst och litteratur

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg (som sägs upptäckt skärgården),  Elias Sehlstedt i Sandhamn, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

Djurö kyrka

Årets miniutställningar på entrédörren.

Tidigare utställningar

Information om Specialutställningar från 1998 och framåt finns på sidan Tidigare utställningar.