Specialutställningar

”Kommunikationer i skärgården”

En mindre del av förra och förrförra årets stora utställning fortsätter visas i tre delar:

  • Fyrar i skärgården med flera modeller
  • Stavsnäs Radio – på Kyrkogårdsudd/Hölö. Kommunikationskanal för sjötrafiken där även nog så privata telefontrafik från fartygen fanns öppen att lyssna på.
  • Ångbåtstrafiken i vårt närområde som inleddes år 1865 och gick inre vägen till Stavsnäs samt vissa dagar till Runmarö och Sandhamn.

I år även postern ”Isvägar i skärgården” från fiskeutställningen.

”Runmarö Bergverk” – Bröderna Bylins fabrik och gruvor på ön

En utställning om Fabriken vid Söderby som framställde zinkvitt från gruvor på ön och sist en för natur och personal förödande blyhytta för raffinering av bly.

” Vattnet lyser mellan träden”

Konstnärinnan Lotta Silfverhielms utställning om Runmarös nio träsk visas även i år.

”Vattnet lyser mellan träden” är ett citat från vår förenings nu bortgångne mångårige medlem, nobelpristagaren Tomas Tranströmer, med rötter på Runmarö. ”Den oändliga marken under oss. Vattnet lyser mellan träden. Insjön är ett fönster mot jorden.” (Ur Den halvfärdiga himlen.)

”Starka kvinnor i skärgården”

Vi uppmärksammar några levnadsberättelser från kvinnor som bodde i vår del av skärgården, långt innan de moderna kommunikationerna och välfärden kom. I år uppdaterad med nya delar om lärarinnans tid på Aspö.

”Mörtö vårt paradis” – Naturbilder från Mörtö och Nämdö

​​​​​​​”Skärgård i konst och litteratur”

  • ”Evert och Astri Bergman Taubes Sjösala”
  • ”Axel Sjöberg akvareller från Långviksskär”

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg, Elias Sehlstedt, Axel Sjöberg, Albert Engström, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Astri Bergman Taube, Evert Taube, Maj-Britt Eriksson men även något mindre kända författare Harriet Hjort-Westerstrand, Lisa och Artur Bianchini. Vi visar också verk av i skärgården infödda konstnärer och författare samt ”Storskeppare Ernfridssons Österman – kallad Lommen”.
Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

Tidigare utställningar

Vi visar de senaste årens utställningar i A2 storlek i en mapp i entrésalen.

  • ”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm” från 2020.
  • ”Rysshärjningar i skärgården 1719” som var 2019 års stora utställning. Här kan du bl.a. se vad som hände lokalt på Djurö, Vindö, Stavsnäs, Runmarö och Nämdö.
  • ”Skärgårdens natur” 2018.
  • ”Fiskens väg från skärgården till stan” visades 2016 och i modifierad form även 2017.

Information om Specialutställningar från 1998 och framåt finns på sidan Tidigare utställningar.