Specialutställningar

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm.

Utställningen berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland. Utställningen är framtagen av Lars G Soldéus som även publicerat sin bok med samma titel som utställningen. Boken finns att köpa på museet.

Starka kvinnor i skärgården

Vi uppmärksammar några levnadsberättelser från kvinnor som bodde i vår del av skärgården, långt innan de moderna kommunikationerna och välfärden kom.

Skärgård i konst och litteratur

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg (som sägs upptäckt skärgården),  Elias Sehlstedt i Sandhamn, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

Kvinnlig rösträtt 100 år

Utställningen, framtagen av Sveriges Riksdag, visas på entrédörren samt ihop med ”Starka kvinnor i skärgården”.

Tidigare utställningar

Vi kan nu visa hela eller delar av de senaste årens utställningar i A2 storlek i en mapp som ligger på bordet i entrésalen.

”Rysshärjningar i skärgården 1719” som var 2019 års stora utställning och där en del visades även 2020. I utställningen kan du bl.a. se vad som hände lokalt på Djurö-Vindö-Stavsnäs, Runmarö samt Nämdö. Den stora utställningen ”Fiskens väg från skärgården till stan” visades 2016 och i modifierad form även 2017 samt utställningen ”Skärgårdens natur” 2018.

Information om Specialutställningar från 1998 och framåt finns på sidan Tidigare utställningar.