Tidigare utställningar

Specialutställningar 2023

”Kommunikationer i skärgården”

 • Vårdkasar – det äldsta kommunikationssystemet i skärgården. Här fanns bara ett meddelande.
 • Optiska telegrafen – en komplicerad analog fransk uppfinning som Edelcrantz utvecklade till skärgårdens första digitala bredband med upp till 2 bits/s.
 • Fyrar – om fyrar och fyrskepp i vårt närområde samt highlights från fyrutställningen 2014 samt 2015 med delvis nya utställningar.
 • Stavsnäs Radio – på Kyrkogårdsudd/Hölö. Kommunikationskanal för sjötrafiken där även nog så privata telefontrafik från fartygen fanns öppen att lyssna på.
 • Radio Nord – Det är 60 år sedan den legendariske piratstationen Radio Nord tvingades stänga ner. Sändarfartyget ”Bon Jour”, som ankrade ute på internationellt vatten i Stockholms Skärgård, hade kommit som en frisk fläkt med reklam, hitlistor och snabba nyheter dygnet runt. Men myndigheterna rasade. Museet presenterar en jubileumsutställning om den turbulenta tiden. Unika bilder visas, de berömda jinglarna och reklamspottarna spelas upp. Välkommen till en nostalgitripp som heter duga!
 • En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm – En mindre del av utställningen som togs fram 2020 av Lars G Soldéus kommer att visas. Den mycket fina boken med samma titel som utställningen finns att köpa på museet.
 • Ångbåtstrafik – i år firar vi 160 år med ångbåt i mellanskärgården. Ett urval från 150-årsutställningen.

” Vattnet lyser mellan träden” – En utställning om Runmarös nio sjöar. 

”Starka kvinnor i skärgården”

Vi uppmärksammar några levnadsberättelser från kvinnor som bodde i vår del av skärgården, långt innan de moderna kommunikationerna och välfärden kom.

”Mörtö vårt paradis” – Naturbilder från Mörtö och Nämdö

”Sommargästen 1900-1950” – årets dörrutställning

​​​​​​​”Skärgård i konst och litteratur”

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg, Elias Sehlstedt, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Evert Taube, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

​​​​​​​”Sveriges Flotta 500 år”

Vi uppmärksammar Gustaf Wasas inköp av en flotta från Lübeck för 500 år sedan.

Specialutställningar 2022

”Kommunikationer i skärgården”

 • Vårdkasar – det äldsta kommunikationssystemet i skärgården. Här fanns bara ett meddelande.
 • Optiska telegrafen – en komplicerad analog fransk uppfinning som Edelcrantz utvecklade till skärgårdens första digitala bredband med upp till 2 bits/s.
 • Fyrar – om fyrar och fyrskepp i vårt närområde samt highlights från fyrutställningen 2014 samt 2015 med delvis nya utställningar.
 • Stavsnäs Radio – på Kyrkogårdsudd/Hölö. Kommunikationskanal för sjötrafiken där även nog så privata telefontrafik från fartygen fanns öppen att lyssna på.
 • Radio Nord – Det är 60 år sedan den legendariske piratstationen Radio Nord tvingades stänga ner. Sändarfartyget ”Bon Jour”, som ankrade ute på internationellt vatten i Stockholms Skärgård, hade kommit som en frisk fläkt med reklam, hitlistor och snabba nyheter dygnet runt. Men myndigheterna rasade. Museet presenterar en jubileumsutställning om den turbulenta tiden. Unika bilder visas, de berömda jinglarna och reklamspottarna spelas upp. Välkommen till en nostalgitripp som heter duga!
 • Posthelikopter – upprätthölls vintertid för att säkra postgången under svåra isvintrar i skärgården.
 • Ångbåtstrafik – i år firar vi 160 år med ångbåt i mellanskärgården. Ett urval från 150-årsutställningen.
 • Djuröbron 60 år – årets dörrutställning.

”Starka kvinnor i skärgården”

Vi uppmärksammar några levnadsberättelser från kvinnor som bodde i vår del av skärgården, långt innan de moderna kommunikationerna och välfärden kom.

​​​​​​​”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm”

En mindre del av utställningen som togs fram 2020 av Lars G Soldéus kommer att visas. Den mycket fina boken med samma titel som utställningen finns att köpa på museet.

​​​​​​​”Skärgård i konst och litteratur”

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg, Elias Sehlstedt, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Evert Taube, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

​​​​​​​”Sveriges Flotta 500 år”

Vi uppmärksammar Gustaf Wasas inköp av en flotta från Lübeck för 500 år sedan.

Specialutställningar 2021

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm.

Utställningen berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland. Utställningen är framtagen av Lars G Soldéus som även publicerat sin bok med samma titel som utställningen. Boken finns att köpa på museet.

Starka kvinnor i skärgården

Vi uppmärksammar några levnadsberättelser från kvinnor som bodde i vår del av skärgården, långt innan de moderna kommunikationerna och välfärden kom.

Skärgård i konst och litteratur

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg (som sägs upptäckt skärgården),  Elias Sehlstedt i Sandhamn, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

Kvinnlig rösträtt 100 år

Utställningen, framtagen av Sveriges Riksdag, visas på entrédörren samt ihop med ”Starka kvinnor i skärgården”.

Specialutställningar 2020

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm.

Utställningen berättar historien om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från ostkusten och Norra Botten samt från Åland, Åboland och Nyland. Utställningen är framtagen av Lars G Soldéus som även publicerat sin bok med samma titel som utställningen. Boken finns att köpa på museet.

Rysshärjningar i skärgården 1719

Utställningen tas fram i samarbete med HAMN och Gunnar Lind som utkommit med boken Brända hemman som finns att köpa på museet. Vi tar även fram vad vi vet om det som hände lokalt på Djurö-Vindö-Stavsnäs, Runmarö samt Nämdö.

Skärgård i konst och litteratur

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg (som sägs upptäckt skärgården),  Elias Sehlstedt i Sandhamn, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

Djurö kyrka

Årets miniutställningar på entrédörren.

Specialutställningar 2019

Rysshärjningar i skärgården 1719

Utställningen tas fram i samarbete med HAMN och Gunnar Lind som utkommit med boken Brända hemman som finns att köpa på museet. Vi tar även fram vad vi vet om det som hände lokalt på Djurö-Vindö-Stavsnäs, Runmarö samt Nämdö.

Skärgård i konst och litteratur

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg (som sägs upptäckt skärgården),  Elias Sehlstedt i Sandhamn, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

Djurö kyrka

Årets miniutställningar på entrédörren.

Specialutställningar 2018

På denna sida presenteras årets specialutställningar. Våra permanenta utställningar beskrivs på sidan Basutställningar.

Kommande utställningar presenteras under våren.

Miniutställningar

Här och var i Museet sätter vi upp tillfälliga miniutställningar.

Specialutställningar 2017

Fiske i skärgården och fiskens väg till stan

Årets stora utställning i entréhallen handlar om fisket i skärgården från forntiden, den medeltida hamnstadgan för fiskeskären, hur saltströmmingen försåg soldaterna med mat under trettioåriga kriget, sköt- och notfiske, isfiske, fiskevatten, fiskare skaffar sig motorbåtar, yrkesfiske i skärgården fram till idag, fiskköpare och fiskköparskrået, egna fisktransporter, bl a med häst och släde, försäljning i stan och byte mot råg på marknader i Mälardalen. Utställningen förnyas med minnen från småskaligt fiske på 1950 och 60-talen, Axel Sjöbergs fotografier från Långviksskär, tidningsklipp om fiske i skärgården, historik om Stockholms läns fiskareförening och Stockholms läns Fiskförsäljningsförening u p a vars anslutna fiskelag 1944 hade 1117 anslutna medlemmar.

Skärgård i konst och litteratur

Det har sagts att August Strindberg upptäckte skärgården och blev alldeles betagen av den när han skulle besöka Elias Sehlstedt i Sandhamn. Båda dessa personligheter möter du i utställningen tillsammans med Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson och många fler. Där hittar du även skärgårdsböcker skrivna av infödda skärgårdsbor.
Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande. Vi uppmärksammar den nyligen bortgångne Göran A. Sjöbergs författarskap och museimannagärning.

Miniutställningar

Här och var i Museet sätter vi upp tillfälliga miniutställningar. I år presenteras bl.a. tandläkarbåten ”Plomben”.

Specialutställningar 2016

Fiske i skärgården och fiskens väg till stan

Årets stora utställning i entréhallen handlar om fisket i skärgården från forntiden, den medeltida hamnstadgan för fiskeskären, hur saltströmmingen försåg soldaterna med mat under trettioåriga kriget, sköt- och notfiske, isfiske, fiskevatten, fiskarena skaffar motorbåtar, yrkesfiske i skärgården fram till idag, fiskköpare och fiskköparskrået, fiskarenas egna transporter, bl.a. med häst och släde, försäljning i stan och byte mot råg på marknader i Mälardalen.

Skärgård i konst och litteratur

Det har sagts att August Strindberg upptäckte skärgården och blev alldeles betagen av den när han skulle besöka Elias Sehlstedt i Sandhamn. Båda dessa personligheter möter du i utställningen tillsammans med Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson och många fler. Där hittar du även skärgårdsböcker skrivna av infödda skärgårdsbor.

Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande.

Kanaler – skärgårdens genvägar

Nytt för i år är att vi visar utställningen från båtmässan om kanalerna – skärgårdens genvägar – både sådana som byggts, som planerats men inte byggts (vid Ålstäket), samt sådana som kan komma att byggas i framtiden.

Miniutställningar

Under säsongen har vi även några miniutställningar, bl.a. på ytterdörren och på väggen mellan köken. I år har de rubrikerna ”Stavsnäs” och ”Tandläkarbåten”

Specialutställningar 2015

Fyrar – om fyrfolkets liv

Vi presenterar stora och små fyrar i vår skärgård, deras historia och fyrpersonalens ofta mycket svåra villkor. Visste du t.ex. att Korsö fyr utanför Sandhamn var världens första fyr med rörligt fyrljus?

Utställningen är arrangerad i samarbete med Svenska Fyrsällskapet.

Skärgård i konst och litteratur

Det har sagts att August Strindberg upptäckte skärgården och blev alldeles betagen av den när han skulle besöka Elias Sehlstedt i Sandhamn. Båda dessa personligheter möter du i årets utställning tillsammans med Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Maj-Britt Eriksson och många fler. Där hittar du även några få skärgårdsböcker som är skrivna av infödda skärgårdsbor.

Konst: Folke Sjögren

I år visar vi akvareller av konstnären Folke Sjögren på temat fyrar. Han var född på Gotska Sandön och uppväxt vid bl a Landsorts och Måsknuvs fyrplatser där hans far var fyrvaktare.

Miniutställningar

Under säsongen har vi även några miniutställningar, bl.a. ”Skärgårdsdoktorn” på ytterdörren.

Specialutställningar 2014

Fyrar

Utställningen visar fyrarnas utveckling från Faros via vippfyrar och ”heidenstammare” till nutidens aktuella arbete att bevara fyrar som kulturminnesmärken. Utställningen är arrangerad i samarbete med Svenska Fyrsällskapet.

Skärgården förr – bilder ur Axel Sjöbergs fotodokumentation

Konstnären Axel Sjöberg (1866-1950) var även en mycket skicklig fotograf. På ovanvåningen visar vi ett urval av hans fotografier som dokumenterar livet på Långviksskär och ytterskärgården kring sekelskiftet 1900.

Fyrar, strandskator och seglande skutor – konst av Anders Djerf

Målningar och teckningar från skärgården. Anders Djerf finner en rik inspiration till sitt måleri på släktstället på Björkö-Arholma och under återkommande upptäcktsfärder i skärgården. Anders gjorde research till boken ”Kulturarv under segel” (2007) och var även dess redaktör. Medlem i Roslagens Konstnärsgille och Svenska Tecknare.

Miniutställningar

Under säsongen har vi även några miniutställningar, bl.a. ”Kvarnholmen 100 år” på ytterdörren och på väggen mellan köken.

Specialutställningar 2013

150 år med ångbåt i mellanskärgården

I den stora hallen visas ångbåtstrafikens historia i ord och bild. Utställningen är inriktad på trafiken i mellanskärgården och är en utvidgning av den populära utställningen från 2012, nu kompletterad med fler fotografier, föremål och berättelser.
Utställningen är arrangerad i samarbete med Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten och dess ordförande, Lennart Rydberg.

Skärgården förr – bilder ur Axel Sjöbergs fotodokumentation

Konstnären Axel Sjöberg (1866-1950) var även en mycket skicklig fotograf. På ovanvåningen visar vi hans fotografier som dokumenterar livet på Långviksskär och ytterskärgården kring sekelskiftet 1900.

Miniutställningar

Under säsongen har vi även några miniutställningar, bl.a. ”Sommargästen” på ytterdörren och ”Porslinsrederiet” på väggen mellan köken.

Specialutställningar 2012

150 år med ångbåt i mellanskärgården

Årets stora utställning arrangerad i samarbete med Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten och dess ordförande Lennart Rydberg.

Konst av Harald Lindberg

Det roende paret, känt från vår logga, är ritat av Harald Lindberg.
Denna sommar visar vi mer konst av honom.

Djuröbron 50 år

För att fira att Värmdö kommuns vackraste bro fyller halvsekel så har vi en miniutställning skapad av Kristina Popoff.

Foto: Eva-Christina Söderman

Specialutställningar 2011

Fritidsbåtar

En utställning arrangerad i samarbete med Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och dess ordförande Pierre Dunbar. Mer information kommer inom kort.

Konst av Carl Anton

Konst av den mångsidige Vindöbon hänger mitt emot fritidsbåtsutställningen. Tavlor finns till försäljning. Klicka på denna länk för en presentation.

Konst av Gustav Lannmark

Gustav Lannmark

I övervåningens galleri visas konst av Gustav Lannmark (1892- 1949) som var en av mellankrigstidens mest kände illustratörer. Hans klatschiga omslag till Wahlströms ungdomsböcker har alla 60+ upplevt. Gustav var en duktig seglare, och hans segelbåt Akvarella hade hemmahamn i Stavsnäs och på Djurö. Hans oljemålningar som visas på museet målades för privat bruk, aldrig till försäljning.

Specialutställningar 2010

”Djurhamn på djupet”

Även detta år får våra besökare chansen att se den stora utställningen med dykarfynd från den gamla örlogshamnen, bilder av svärdet från tidigt 1500-tal som hittades intill hamnen 2007 och berättelsen om Riksvasa, ett örlogsskepp som brunnit och sjunkit mellan Stavsnäs och Djurö. Besökaren får en inblick i 1600-talets historia. Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Skärgårdsmuseet och Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn.

Se kalendariet för vilka datum det är visningar relaterade till denna utställning, bl.a keramiken och svärdet.

”Salta hälsningar”

Utställningen på övervåningen innehåller vykort och resan börjar på Nämdö och fortsätter Nämdöfjärden upp till Runmarö, vidare ut mot seglarmetropolen Sandhamn och sedan över Kanholmsfjärden till Möja via Harö. Det blir också en resa i tiden – från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet.  Bilderna kommer från boken med samma namn som gavs ut 2009 av Lars Åke Bäckdahl.

Specialutställningar 2009

”Djurhamn på djupet”

visar dykarfynd från den gamla örlogshamnen, bilder av svärdet från tidigt 1500-tal som hittades intill hamnen 2007 och berättelsen om Riksvasa, ett örlogsskepp som brunnit och sjunkit mellan Stavsnäs och Djurö. Besökaren får en inblick i 1600-talets historia. Utställningen är ett samarbetsprojekt mellan Skärgårdsmuseet och Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn.

OBS Svärdet kommer att visas av Historiska museet 13-15 på Skärgårdsmuseet den 25 juni och den 6 augusti.

Modeller av skärgårdens båttyper

Claes Kruckenberg har tack vare gåvor från våra medlemmar byggt en hel serie modeller av olika båttyper från skärgården som vi nu ställer ut tillsammans med andra modeller i museets samlingar.

Specialutställningar 2008

Specialutställning med fiskedrag

Museets ”dragplåster” i sommar!
Vi har fått en mängd fiskedrag av Pelle Lindblad. Karl-Johan Nordenvall har med ett urval av dessa samt egna drag gjort en trevlig utställning. Ett utdrag visades redan på Båtmässan i Älvsjö där årets gissningsföremål var ett Utö-drag.

Södra Sveriges förlisning

Specialutställning om ångbåten Södra Sveriges förlisning vid Franska Stenarna år 1895.
Utställningen har producerats av Britt-Marie Ohlsson i Strömma Hembygdsförening. Här beskrivs ångarens förlisning den 25 september 1895 och bärgning i maj 1897 med ny teknologi från stort djup och hur hon visades på Stockholmsutställningen 1897. Du kan läsa om bärgningen i Skärgård nr 14 som du kan beställa via postorder eller köpa på museet.

Vykortsutställning

Utställningen kommer att bestå av utvalda uppförstorade vykort från boken ”Kära hälsningar”. Vykorten avbildar kända platser från Strömma, Stavsnäs, Djurö, Vindö, Ingarö, Värmdö och Gustavsberg. Det blir bl. a. vykort med ångbåtar vid bryggor. Boken är en historisk och geografisk resa från Nybroviken ut mot Värmdö, Gustavsberg, Ingarö, Stavsnäs och Djurö. Boken finns att köpa på museet.

Specialutställningar 2007

Konstnären Axel Sjöbergs bok ”Bland kobbar och skär”

År 1900 gav Sjöberg ut boken, som var en samling prosaskisser, laveringar och teckningar tryckta i svartvitt. Utställningen baserar sig i första hand även på den 1958 utgivna boken med samma namn. Denna var tryckt av Norstedts förlag i flerfärgsoffset och blev belönad som ett av detta årets vackraste bokkonstverk. Illustrationerna var tidigare opublicerade akvareller, teckningar och skisser ur konstnärens skissböcker urvalda av konstnären Roland Svensson.

Utställningar 2006

Reklamskyltar från en handelsbod

Vi visar en samling skyltar från affärer i museets närområde, bl.a. Östermans affär på Djurö och Byrströms affär i Stavsnäs by.

Konstnären Roland Svenssons övärldar

I övre galleriet visar vi en samling litografier från vår skärgård, samt öar i Nord- och Sydatlanten.

Föremål från ett hemman på Ekholmen

En utställning av föremål från samlingen i Skärgårdsmuseet Nämdöutställningen som kommer från Sigfrid Johnsons hem på Ekholmen.

Grytlappar

Utställningar 2005

Optiska telegrafen i skärgården

Utställningen visar de optiska telegraflinjerna i skärgården från 1800-talets början till c:a 1870 då elektriska telegraflinjer drogs. Vi har bl. a. fått material från f.d. Telemuseum.

Roland Svenssons övärldar

Vi visar den nu bortgångne konstnärens konst och böcker från vår skärgård samt öar i Nord- och Sydatlanten. Text och bilder ur boken ”Skärgårdsliv i gången tid” illustrerar arbetsårets gång i skärgården under självhushållets tid.

Utställningar 2003

Vrak i farvatten kring Djurhamn och Nämdöfjärden

Ett arbetsår i skärgården

En permanent utställning producerad i egen regi med text och bilder ur konstnären och filosofie doktor Roland Svenssons bok ”Skärgårdsliv i gången tid”.

Fotografier från Vindö, Djurö och Stavsnäs

En ny utställning av bilder från Djurö kompletterar förra årets utställning med bilder från Stavsnäs. Hör gärna av dig om du har äldre bilder från Djurö eller Stavsnäs. Det här blir en levande utställning som vi kan komplettera med nyinkommet material.

Utställningar 2002

Skärgårdsskolorna och skolradion

Skolradiohäften och arbetsmaterial från 50- och 60-talen.

Emaljkonst med skärgårdsmotiv

Av Jacques Rigollet. Jacques har arbetat med emaljkonst sedan 1947. Motiven är ofta lyriska med detaljer inspirerade av den mångskiftande naturen. De flesta av emaljalsterna har utformats som tavlor, urtavlor, heraldiska vapen och smycken.

Utställningar 2000

Harald Lindbergs illustrationer till Strindbergs Hemsöborna.
Konstutställning av Sture Öberg och Arne Johansson.

Utställningar 1998-99

Invandring i skärgården

Bilden visar Jorg Liffman – en av många som invandrade eller flydde från andra sidan Östersjön. Han vägrade uppge sitt efternamn och antecknades därför av prästen som ”Georg Liffman, född i Liffland, hitkom på sommaren 1875 från Liffland, ej medhavande betyg”. Han hade flytt ifrån en lång militärtjänstgöring i Ryssland. På Möja försörjde sig Jorg på att tillverka och sälja laggkärl och korgar – något han var mästare i. Den största gruppen invandrare till Djurö socken enligt inflyttnings-längderna för åren 1790 – 1920 är pigor, jungfrur och andra kvinnor. De kom ut p.g.a. sitt yrke. Många gifte sig och blev kvar. Till skärgården har det i alla tider flyttat in folk, nu senast sommargäster som har blivit bofasta. I vår utställning möter Du ett urval av de personer som flyttat in. Besök Skärgårdsmuseet i sommar och ta del av deras levnadsöden. Utställningen visades som vandringsutställning på Strömma Hembygdsmuseum 2000.

Barn i skärgården

Bilden är tagen av konstnären Axel Sjöberg på Långviksskär någon gång före sekelskiftet. Om flickan i förgrunden vet vi inte mycket. Vi har kallat henne ”Linnéa”. I vår utställning står hon som docka och nackar nät. Till sin hjälp har hon en klyka – så att hon kan nå upp till de höga nätgistorna. Under lediga stunder hände det att Linnea och hennes vänner lekte i lekstugor som kanske bara bestod av utlagda stenar och i lekbåtar av brädlappar från strandfynd. Vintern tillbringade de säkert till stor del på isen och i kälkbacken. Sommarens höjdpunkt var midsommaren då man dansade runt majstången och lekte lekar. Även under arbetets gång var det mycket som blev till lek och tävlan, både för barn och vuxna. Under den korta skoltiden var det slit av ett annat slag än det med fiske och jordbruk – att plugga katekesen i skenet av en talgdank eller att sitta vid fållbänken och räkna på griffeltavlan. På natten drogs fållbänken ut och bordet förvandlades till säng.