Recensioner

I Tidningen Skärgård finns i varje nummer recensioner av nyutkommen skärgårds-, båt- och seglingslitteratur. Vi planerar ett register över recensioner; tills det är färdigställt presenterar vi på denna sida en lista över recenserade böcker från 2012 och framåt och även de recensioner som inte fick plats i tidningen.

Recensioner i Skärgård 109, april 2024

Jan Agrén
”På pricken”
Balkong förlag. ISBN 9789187553493.
 
Johan Bjurer
”Skärgårdens historia”
Balkong förlag. ISBN 9789187553486.

Per Svensson
”Zorn – ett liv, en tid”
Albert Bonniers förlag 2023, ISBN 9789100126124.

Bo Stenström
”Sune Carlsson: svavare, seglare, båtbyggare & olympier”
Balkong Förlag. ISBN 9789187553646.

Claes Kruckenberg
”Farkoster”
PerArt Förlag 2022, ISBN 9789151996080.

Erik Dahlberg
”Polska ubåtar i Mariefred ”En nästan okänd episod från andra världskriget”
Dialogos 2007. ISBN 978-91-7504-196-0.

Ove Lindenås
”Från fiskarson till ekonom, konsthandlare och författare”
www.skargardsgalleriet.se 2023. ISBN 978-91-527-9045-8.

”Rospiggen 2024”
Årsbok för Roslagens Sjöfartsminnesförening, ISSN 0349-0157.

Recensioner i Skärgård 108, oktober 2023

Fotografier av Eva Linnér och Eila Akkila
”Bilder från Harö”
ISBN 978-91-519-5472-1.

”Rospiggen 2023”
Årsbok för Roslagens Sjöfartsminnesförening, ISSN 0349-0157.

Lotta Silfverhielm
”Vattnet lyser mellan träden”
– Om nio insjöar på Runmarö
Med text och illustrationer av författarinnan. 36 sid. Utg. 2023.

Stig W Nilsson och Per Westin
”Öarna berättar”
Stavsuddaskärgården förr och nu – en skärgårds historia
Nyutgåva med anledning av Stavsuddaskärgårdens Intresseförenings 25 årsjubiléum 2017.

Catarina Lundegård
”Naturens språk”
Bruno Liljefors och hans värld.
Carlsson bokförlag, ISBN 9789189065536.

Recensioner i Skärgård 107, april 2023

Turid Stenhaugen
”Gällnö En ö – ett liv – värt att bevara”
Utgiven av Värmdö Norra Skärgårds Hembygdsförening, formgiven av Catarina Zederman. Tryckt i Danmark 2022.

Patrik Svensson
”Den lodande människan: havet, djupet och nyfikenheten”
Albert Bonniers Förlag 2022, ISBN 9789100197506.

Recensioner i Skärgård 106, oktober 2022

Alexej Smirnov
”Den gyllene freden 1721 – Stormaktens undergång”
Medströms bokförlag 2022. ISBN 978-91- 7329-174-33.

Kerstin Koman
”Mynt under masten och vissla på vind – sjöliv och folktro”
Rabén Prisma 1996. ISBN 9789151830360.

Thomas Wängsö
”Skärgårdsö i brytningstid – om livet på Harö 1900-1940”
Egen utgivning, 2022.

Recensioner i Skärgård 105, mars 2022

 
Margareta Abelsson
”Ett stort steg”
Lumenos förlag. ISBN 9789187855825.
 
Peter Enström
”Fåglar i Stockholms skärgård”
Ekerlids förlag. ISBN 9789189323018.
 
Johan Ahlbom
”Klassiska varv och deras konstruktörer”
Balkong förlag. ISBN 9789187553509.
 
Niklas Eriksson
”Stormaktsskärgård: marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm”
Nordic Academic Press. ISBN 9789189361058.
 
Maj-Britt Eriksson
18 nya e-böcker
 
Roslagens sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 2022”
 
Claes G Alvstam m fl
”Otto Nordenskjöld genom kameran”
Votum och Gullers förlag. ISBN 9789189021433.
 

Recensioner i Skärgård 104, oktober 2021

Jan Agrén
”På pricken”
Balkong förlag. ISBN 9789187553493.
 
Johan Bjurer
”Skärgårdens historia”
Balkong förlag. ISBN 9789187553486.

Hannes Fossbo
”Öbarn”
Weyler Förlag. ISBN 9789127171961.
 
Jonas Dahm, Cal Douglas
”Ghost ships”
Max Ström bokförlag. ISBN 9789171265265.
 

Recensioner i Skärgård 103, april 2021

Fredrik Sjöberg
”Fjärilarnas skärgård”
Bokförlaget Max Ström. ISBN 9789171265319.
 
Roslagens Sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 2021”
Årsbok. ISSN 0349-0157.
 
Sara Lövestam
Gruvan
Lilla Piratförlaget, 2018. ISBN: 978-91-7813- 003-0.
 
Sjöhistorisk Årsbok 2020-2021
”Marinmålarna”
Redaktör: Ann Pålsson, Historiska Media, ISBN 9789177893622.
 
Nils-Olof Olsson
”Sverige genom konstnärens öga”
Bokförlaget Arena, 2020. ISBN 978-91-7843- 532-6.

Recensioner i Skärgård 102, oktober 2020

Ove Lindenås
”En fiskarson från Möja minns”
Skärgårdsgalleriet HB 2020, ISBN: 978-91- 519-4632-0.
 
Bengt Dennis
”Ornö under 500 år: historien om en ö i Stockholms skärgård”
Dialogos Förlag 2020. ISBN 9789175043654.
 
Föreningen Hållö Fyr
”Hållö Fyrplats och turistparadis med anor”
Föreningen Hållö Fyr 2020.
 
Annika Edestrand, Lasse Burell
”Öarnas mat: skärgårdsutflykter till krog, gård och brygga”
Bokförlaget Max Ström 2020. ISBN 9789171265128.
 
Redaktör: Carola Stuart
”Gustavsberg som försvann och kom igen”
Columbus Förlag 2019. ISBN 978918561- 7302.

Recensioner i Skärgård 101, mars 2020

Claes-Göran Dahl
”Ångfartyget 200 år”
Canopus Förlag. ISBN 978 91 639 5424 5.
 
Roslagens Sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 2020”
Årsbok. ISSN 0349-0157
 
Olle Sjöholm
”Kan Pastorn komma”
Om läkarprästen Herbert Lindström på Möja. Utg. av Djurö, Möja, Nämdö församling 2019. ISBN 978-91-519-3078-7.
 
Patrik Svensson
”Ålevangeliet”
Albert Bonniers Förlag 2019. ISBN 978- 91-0-017801-7.
 
Olle Edström
”Kors vad det vimlar…”
Carlssons Bokförlag. ISBN 978 91 7331 997 3.

Magnus Rietz
”Fyrar runt Östersjön”
Lind & Co, 2019. ISBN 978 91 7861 496 7.
 

Recensioner i Skärgård 99-100, oktober 2019

Tommy Hedenström och Anders Bengtsson
”En Skärgårdsbondes dagbok Smådalarö gård 1815 – 1834
ISBN: 9789188949851. Förlag Vulkan 2019.
 
Jan Agrén
”Båtbyggaren och hans båtar”
ISBN 978-91-87553-36-3. Balkong förlag 2019.
 
Oskar Kihlborg
”Skärgården upp och ner”
Skärgårdsstiftelsens vänbok 2019. Max Ström Förlag. ISBN 978-91-7126-460-2.
 
Barbro Maassen
”Ingarödagboken 1861-1914”
Kulturhistoriska Bokförlaget 2019. 978-91- 87151-15-6.
 
Catarina Lundegårdh
”Trogen in i döden”
Carlsson Bokförlag 2019. ISBN 978 91 7331 979-9.
 
Text och bildredaktör: Maria Taube
Konstnären Evert Taube
Carlsson bokförlag. Taubesällskapets årsskrift 2019. ISBN 9789173319836.

Recensioner i Skärgård 98, april 2019

Gunnar Lind
”Brända hemman”
Carlsson bokförlag, 2019. ISBN 9789173318280.
 
Eva Berglund Thörnblom och Bo Stenström
”Holms i Gamleby – Familjen, varvet, båtarna”
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Veteranbåtsföreningen. ISBN 978-91-519- 0015-5.
 
Per Kallstenius och Jeppe Wikström
Stockholm vattnet, öarna och staden”
ISBN 9789171264039. Max Ström, 2018.
 
Värmdö Skeppslags Fornminnesförening
”Årsbok 2018-19”
ISSN 0349-4233.
 
Roslagens Sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 2019”
Årsbok. ISSN 0349-0157.
 
Gösta Maijgren
”Dalarölotsar”
Dalarö Hembygdsförening, Nr. 10, ISBN 978-91-639-9796-9.

Recensioner i Skärgård 97, oktober 2018

Pia Landelius
”Det hände så eller nästan så”
Tryckeri Nomen Förlag, Visby 2018. ISBN 978-91-88759-29-0.

Nils Erik Villstrand & Kasper Westerlund (red)
”Sjöfarten i krig”
Meddelanden från Åbo Akademi nr 35, Åbo 2018. ISBN 978-952-12-3527-6.

Magnus Ullman
”Sandhamn”
Bokförlaget Magnus Ullman 2014. ISBN 978-91-637-5906-2.

Johan Ahlbom
”Sälar i svensk krigstjänst”
Balkong förlag 2018. ISBN 978-91-88553-30-1.

Magnus Ullman 
”Torsten Kreuger, 1884-1973”
Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm. ISBN 978-91-637-8149-0.

Recensioner i Skärgård 96, mars 2018

Ann Ardebrant, Torbjörn Ardebrant, Lars Granath, Per Hotwedt, Jesper Sannel
”Hamnguiden 7”
Skagerak Forlag. ISBN 978-82-7997-211-2.

Lars Granath, Jesper Sannel
”Hydrographicas specialsjökort”
ISBN 978-91-983814-1-2.

Christer Westerdahl
”Livets och dödens labyrint”
Båtdokgruppen HB 2016. ISBN 978-91-87360-86-2.

Arne Sundström
”Samuel Owen. Teknik- och ångbåtspionjär.”
Stockholmia förlag 2009. ISBN 978-91-7031-217-5.

Skärgårdsstiftelsens årsbok 2018
”Skärgårdens Fälthandbok. 399 användbara tips och idéer.”
Bokförlaget Max Ström 2018. ISBN 978-91-7126-450-3.

”Rospiggen 2018”
Årsbok för Roslagens Sjöfartsminnesförening. ISSN 0349-0157.

Recensioner i Skärgård 95, oktober 2017

Lennart Bornmalm, Krister Bång, Christine Fredriksen
”Fiskebåtarna & Varven – Skeppsbyggarna 2”
Breakwater Publishing 2016. ISBN 978-91-86687-36-6.

Kåre Bremer
”Med floran i båten – Botaniska upptäcktsfärder i Stockholms skärgård”
Hydrographica 2015. ISBN 978-91-637-7122-4.

Red. Margareta Hammerman
”Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön – Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-45”
Svenska Odlingens vänners förlag 2016. ISBN 978-91-973610-0-2

Nanna Aida Svendsen, Åsa Leander
”Hjärtats tidevarv”
Förlagshuset Siljans måsar. ISBN 978-91-88097-37-8.

Sven-Bertil och Jesper Taube
”Middag med Taube”
Bokförlag Max Ström 2017. ISBN 978-91-712-6423-7.

Red. Mats Wahlberg
”Svenskt ortnamnslexikon”
ISBN 978-91-86959-32-6.

Svenska Seglarförbundet
”Seglare minns”
Svenska Seglarförbundet 2013. ISBN 978-91-637-4032-9.

Recensioner i Skärgård 94, mars 2017

Thomas Arvidson
”Bilder och berättelser från GÅSÖ uti
Tyresö socken af Sotholms härad”

Eget förlag.

Torbjörn Dalnäs
”Havets ord”
Breakwater Publishing. ISBN 978-91-86687-29-8.

Lars G Soldéus
”Fiskköpare möter sumpskeppare i
Ålands och Åbolands skärgårdar”

ISBN 978-91-639-0488-2.

Henrik Trygg
”Äventyr i skärgården”
Bokförlag Max Ström 2017. ISBN 978-91-7126-408-4.

Sven-Harrys Konstmuseum
”Bland kobbar och skär”
Carlssons bokförlag. ISBN 978-91-7331-810-5.

Roslagens Sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 2017”
ISSN 0349-0157.

Svenska Fyrsällskapet
”Och fyrarna fick lysa”
Jubileumsbok 2016.
Balkong Förlag. ISBN 978-9185581-77-1.

Värmdö Skeppslags Fornminnesförening
”Årsbok 2015-2017 – 90 år 1927-2017”
ISBN 0349-4233.

Recensioner i Skärgård 93, oktober 2016

Anna-Lena Elled, Corinna Halloran, Yvonne
Gordon, Rick Tomlinson

”Journey of Change”
Bokförlag Max Ström 2015. ISBN 978-91-712-6346-9.

Tomas Englund
”Baggensstäket, 1719”
HAMN, Historiemuseet i Nacka, häfte.

Christer Forssander
”Flykten till Arholma” – de sista estlandssvenskarna berättar
Arholma båk HB 2015. ISBN 978-91-673-9969-3.

Kristina Lindhe
”Living with Lexington”
Bokförlag Max Ström 2016. ISBN 978-91-712-6360-5.

Lennart Rydberg
”Med ångbåt från land till stad”
Stockholmia förlag 2016. ISBN 978-91-7031-288-5.

Patrick Ståhle
”Isjakten Itaka”
Bokförlag Max Ström 2016. ISBN 978-91-712-6327-8.

Andy Symons
”Oscar Schelins underbara båtar: och
fortsättningen för Kungsörs båtvarv”

Eget förlag 2014. ISBN 978-91-637-6494-3.

Johan Tell
”50 sätt att rädda Östersjön”
Bokförlag Max Ström 2016. ISBN 978-91-712-6349-0.

Recensioner i Skärgård 92, mars 2016

Ann Ardebrandt, Torbjörn Ardebrandt, Lasse Granath, Joakim Hermansson, Joakim Lannek, Jesper Sannel
”Hamnguiden 8” – Arholma–Landsort
Skagerack Forlag, Norge, och Hydrographica 2016.
ISBN 9788292284995.

Tim Bartlett
”Utombordsmotorer”
Nautiska Förlaget 2016. ISBN 978-91-1-307173-2.

Gunilla Linn Persson
”Hemåt över isen”
Bonnier Pocket 2015. ISBN 978-91-7429-480-4.

Katarina Schoerner Carr med recept av Örjan Klein
”Smaka på historien” – Människor och måltider ur det förflutna
Stockholmia förlag i samarbete med Vasamuseets restaurang.
ISBN 9789170312878.

Ulf Sörenson
”Skärgården, vägvisare från Örskär till Landsort”
Balkong förlag 2016. ISBN 978-91-85581-99-3.

Tomas Tranströmer
”I arbetets utkanter”
Gotlandica förlag, 2009. Albert Bonniers Förlag 2015.
ISBN 9789100140908.

Duncan Wells
”Segla utan stress” – Manövrera din båt med liten besättning
Nautiska Förlaget 2016. ISBN 978-91-1-307174-9.

Nils-Erik Villstrand och Kasper Westerlund
”Stor Seger – Litet nederlag?” – Perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714
Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi nr 14.
ISBN 978-952-123026-4.

Roslagens Sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 76/2016”
ISSN 0349-7377.

Recensioner i Skärgård 91, november 2015

Britt Bogren Ekfeldt
”Rödlöga” – brev, berättelser och dagböcker under 1900-talet.
Migra Förlag, 2015. ISBN 978-91-87867-04-0.

Andy Johnson
”Stora boken om el ombord”
Norstedts förlag. ISBN 978-91-1-306801-5.

Lars G Soldéus
”Fiskköpare möter fiskare”
Soldéko HB. ISBN 978-91-637-1838-0.

Emma Tonell och Mattias Widlund, redaktörer
”Sjövärnskåren Stockholm 1914–2014 Jubileumsskrift”
ISBN 978-91-637-6408-0.

”Moln”
Nautiska förlaget. ISBN 978-91-1-306409-3.

Recensioner i Skärgård 90, april 2015

Ivar Dekekam
”Segel- och riggtrim”
Norstedts, 2014. ISBN 978-91-306795-7.

Jennie Gillander
”4 veckor på sjön – God mat i båten”
Nautiska förlaget, 2015. ISBN 978-91-1-306574-8.

Inga-Lisa Hedin
”Fyra fyrplatser – en lärarinna”
Gotlandica förlag, 2009. ISBN 979-91-86103-04-0.

Magnus Lindén
”Bortom horisonten – från semestersegling till oceansegling”
Nautiska förlaget, 2015. ISBN 978-91-1-306241-9-0.

Erling Matz och Carina Lernhagen Matz
”Lust och nöje – essäer om livet i båt under 300 år”
Producerad för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseeum i Stockholm 2014.
ISBN 978-91-910241-1-1.

Bengt och Harriet Meyerson
”Mörtö Bunsö”
Bunsö media, 2014. ISBN 978-91-637-6459-2.

Bo Tilliander
”Dalarö”
Balkong förlag, 2014. ISBN 978-91-85581-85-6.

Roslagens Sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 2015”
ISSN 0349-0157.

Skärgårdsstiftelsen
”1000 frågor om skärgården”
Huvudredaktör: Jeppe Wikström
ISBN 978-91-7126-338-4.

Recensioner i Skärgård 89, november 2014

Johan Ahlbom, text och Magnus Rietz, foto
”Skärgårdens hus – historia, byggstilar och livsöden”
Balkong förlag, 2014. ISBN 978-91-85581-82-5.

Mikael Esping
”Sailors grave”
Tre Böcker, 2014. ISBN 978-91-7029-749-6.

Claes Kruckenberg
”Historien om en ö”
Nomens förlag, 2014. ISBN 9789174657043.

Jan-Christer Lund
”Sjöfartsminnen 2. Bogsering & Bärgning”
Trafik-Nostalgiska Förlaget, 2013. ISBN 918685320-4.

Carina Norberg
”Miniskepparen”
Båtpyssel & sjökunskap för de yngsta besättningsmedlemmarna
Nautiska förlaget, 2014-10-02. ISBN 978-91-1-306025-5.

Text: Annika Runnérus; Illustration: Åsa Till
”ABC i skärgården”
Till & Från Förlag. ISBN 978-91-974008-2.

”Fåglarö – Skärgårdsö i Saxarfjärden”
Ansvarig utgivare: Bo Andér, tel. 0736-827545

Roslagens Sjöfartsminnesförening
”Rospiggen 2014”
ISBN 0349-0157.

Värmdö Skeppslags Fornminnesförening
”Årsbok 2014”
ISBN 0349-4233.

Recensioner i Skärgård 88, april 2014

Inga recensioner i detta nummer.

Recensioner i Skärgård 87, oktober 2013

Öyvind Bordal och Magnus Klann
”Norstedts stora bok om segling”
Norstedts, 2013. ISBN 978-91-1-304821-5.

Dag Bremberg, Ann och Torbjörn Ardebrant,
Lars Granath, Joakim Lannek och Jesper Sannel
”Mälaren”
Din guide till öar, städer och hamnar.
Norstedts, 2013. ISBN 978-91-1-303002-9.

Ernfrid Carlsson
”Ernfrid Carlssons minnen från Långviksskär”
Fiskare 1878-1961.
Utgiven av Lars Rudling 2009. Handbunden av utgivaren.

Milo Dahlmann
”Mot Pingvinernas land”
En seglats till Antarktis.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-304381-4.

Bengt af Geijerstam och Ylva Eggehorn
”Det levande havet”
Tärnskär i Östersjön
Gullers Förlag, 2009. ISBN 978-91-85957-00-2.

Lars Häller
”Juridik ombord” –
Köpa, sälja, hyra och äga båt.
Norstedts, 2013. ISBN 978-91-1-304067-7.

Anders Källgård
”Sveriges öar”
Ill. av Johnny GR Ahlborg.
Carlsson Bokförlag, 2013. ISBN 978-91-7331-573-9.

Lars Liwendahl
”Dalarö”
En post- och kulturhistorisk vandring under fem sekler.
ISBN 978-91-637-2495-4.

Dougald Macfie
”Mot Vita havet” –
Med segelbåt på dödens kanal.
Norstedts, 2013. ISBN 978-91-1-304386-9.

Algoth Niska
”Mina äventyr”
2013. ISBN 978-951-52-3203-8.

Michael Noujok
”Båten i vinteride” –
Upptagning, underhåll, vinterförvaring och sjösättning.
Norstedts förlag, 2013. ISBN 978-91-1-305098-0.

Joshua Slocum
”Ensamseglare jorden runt”
Norstedts förlag, 2013. ISBN 978-91-1-304387-6.

Torbjörn Stolpe och Thomas Wängsö
”Harö – Historien om en skärgårdsö”
Grafisk form: Georg Lulich.
Stolpe förlag, 2013. ISBN 978-91-981229-0-9.

Red. Susanne Svantesson
”Bland uniformer och strömmingsskötar”
om livet på Huvudskär i gångna tider.
Nr 16 i Ornö museums skriftserie, 2013. ISBN 978-91-974762-6-9.

Bo Tilliander
”Dalarö”–
Minnen från skärgården.
Balkong förlag, 2012. ISBN 978-91-85581-63-4.

Recensioner i Skärgård 86, april 2013

Rolf Ihre
”Porslinsrederiet”
Gustafsbergs Porslinsfabriks rederiverksamhet 1842-1947.
Juristfirman Ihre Ab, 2013. ISBN 978-91-86939-42-7.

Dougald Macfie
”Mot Vita havet” –
Med segelbåt på dödens kanal
Norstedts, 2013. ISBN 978-91-1-304386-9

”Nio liv”
Skärgårdsstiftelsens vänbok 2013. ISBN 978-91-975430-4-0.
Red. av Carina Lernhagen Matz. Carina Lernhagen Production AB, 2013.

”Stockholm örlogsstaden”
Medströms Bokförlag, 2012. ISBN 978-91-7329-110-1.
Utgiven i samarbete med Sjöhistoriska museet samt även som Sjöhistorisk årsbok 2012-2013.

De recensioner som inte fick plats:

Milo Dahlmann
”Mot Pingvinernas land”
En seglats till Antarktis.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-304381-4.
Vi lovade i förra numret återkomma med recension. Boken handlar om båtens konstruktion och tillverkning i Lettland. Mycket blev fel och fick korrigeras senare. Här får vi följa Milos långa resa med olika besättningsmedlemmar på olika delsträckor via Panamakanalen och fram till Antarktis. Resan ger tid till många reflexioner om vår värld och vad som skulle kunna vara bättre. [Lars Westerberg]

Lars Häller
”Juridik ombord” –
Köpa, sälja, hyra och äga båt
Norstedts, 2013. ISBN 978-91-1-304067-7.
För den som vill undvika praktiska och ekonomiska problem vid köp, försäljning eller hyra av fritidsbåt kan boken kan vara till stor nytta. I boken behandlas bl.a. frågor om besiktning, försäkringar och finansiering av båtköpet.
Spelar det någon roll om säljaren är ett företag eller en privatperson? Vilka krav kan en köpare ställa på en säljare och i vilken mån kan en säljare freda sig mot de anspråk en köpare ställer? Behöver man en besiktningsman när man ska köpa båt? Vilket värde ska båten försäkras för? Behöver man teckna en tilläggsförsäkring om båten ska hyras ut? Vilka alternativ finns för finansiering av båtköpet? Boken tar upp dessa frågor och många andra och beskriver vilka handlingsalternativ man har i olika situationer.
De problem som kan uppstå har illustrerats med exempel på hur tvister har hanterats utifrån gällande rättsregler i Allmänna reklamationsnämnden och domstolar. Boken avslutas med mallar som visar hur man skriver ett köpeavtal för båt och hyresavtal för uthyrning av båt. [Per Svante Landelius]

Bo Tilliander
”Dalarö. Minnen från skärgården”
Balkong förlag, 2012. ISBN 978-91-85581-63-4.
Författaren föddes på Prästön utanför Ornö och är släkt med den konstnärliga familjen Söderman. Familjen flyttade till Dalarö 1940 och det var till en helt annan värld som han skriver. På Prästön hade han knappt sett andra barn eller vuxna än den egna familjen. Läsaren får en inblick i Dalarö under 1940- och 1950-talen och särskilt krigsåren med en stor del av flottan förlagd till Dalarö. Förf. berättar också om områdets äldre historia, kokning av spiggolja, kommunikationer med ångbåtar och buss, om sommargäster, pensionat och hotell, om badgäster som flyttade ut och blev bofasta. Ortens författare och konstnärer presenteras samt styrande i samhället och dåtidens fiffel som de fifflande oftast kom undan med. Vi får följa hans första jobb i samhällets affärer. Dalarö var ett municipalsamhälle. Här fanns lots och tullstation. Orten var och är ett centrum i skärgården. Tullhuset byggdes av Gustaf III för att ha ett ståndsmässigt boende när han inspekterade flottan. Boken är illustrerad med Bo Tillianders egna konstverk från Dalarö. Det här är en bok som jag varmt rekommenderar. Den kommer att kunna köpas på Skärgårdsmuseet i sommar. [Lars Westerberg]

Jan Winge
”Ström ombord” –
Installation, användning och underhåll av elsystem i fritidsbåtar
Norstedts, 2013. ISBN 978-91-1-303763-9.
Boken visar hur man med enkla medel kan förbättra elsystemet i sin båt och hjälper dig att förstå hur elsystem är uppbyggda och hur de fungerar. Boken tar upp frågor om bl.a. installation och underhåll av elsystemet i fritidsbåtar samt hur man mäter elförbrukningen och beräknar behovet av el i båten.
Boken är till stor nytta för den som vill skaffa sig en grundläggande förståelse för hur elsystemet i en fritidsbåt är uppbyggt och ger tips om vad man kan göra för att förbättra det. Den ger vägledning om hur man identifiera fel och vad som kan göras för att åtgärda dem. För båtägare utan elkunskap kan det däremot vara svårt att veta hur man i praktiken ska gör för att åtgärdar felen och förbättrar elsystemet.
Boken har kommit ut i flera upplagor. I denna upplaga har boken kompletterats med ett avsnitt om åskväder på sjön. Enligt författaren är risken för åsknedslag i en fritidsbåt liten. Han beskriver vad som kan hända om olyckan är framme och vad man kan göra för att undvika olyckor. [Per Svante Landelius]

”Rospiggen 2012”
Årsbok för Roslagens sjöfartsminnesförening 2012. ISSN 0349-0157.
Föreningen grundades 1938 och firar 75-årsjubileum i år. Dessutom firar Postrodden över Ålands hav 40-år i år. Vi gratulerar! Det är en som vanligt mycket ambitiös, fullmatad och mycket läsvärd årsbok. Det är många bidrag om postrodden, bl a en lång och rikt illustrerad artikel om ”Vådliga händelser i havspostföringens historia” av föreningens ordförande Lars Nylén. Vidare, om ”Postfararnas fyrar”, ”Postrotebönder på Väddö”. Lars G Soldéus skriver om ”Fiskköpare, sumpskeppare och deras seglande sumpar.” [Lars Westerberg]

Recensioner i Skärgård 85, november 2012

Milo Dahlmann
”Mot Pingvinernas land”
En seglats till Antarktis.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-304381-4.

Lars Hässler
”S/Y Jennifer” –
på kurs mot Alaska
Norstedts 2012. ISBN 978-91-1-304147-6.

Ulla-Lena Lundberg
”Is”
Bonniers förlag, 2012. ISBN 978-91-0-0122983-5.

Lennart Rydberg, Bertil Johansson, Bo Olsson och Gunnar Friberg
”Västan 112 år i trafik!”
Waxholmsbolaget och Stiftelsen Skärgårdsbåten 2012. ISBN 978-91-637-1394-1.

Anita och Bo Stjernström
”Bergakungen och hans slott”
Helge Axelsson Johnsons liv och verksamheter.
Bastream HB, 2011. ISBN 978-91-633-9474-4.

Sven Yrvind och Thomas Grahn
”Den unge den gamle och havet” –
Över Atlanten i en Vega
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-303806-3

Recensioner i Skärgård 84, maj 2012

Sarah Anderin, text och foto Per Ranung
”Matbok från Svenska högarna”
Max Ström, 2012. ISBN 9789171262417.

Eric Boye & Birgitta Boye-Freudenthal
”Den omöjliga isresan”
Norstedts, 2011. ISBN 978-91-1-303237-5.

Jan Franke
”Stigfinnaren”
En jordenruntsegling på sex år i mycket liten båt.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-302459-2.

Rupert Holmes, Richard Johnston-Bryden och Jake Kavanagh
”Den stora boken om båtreparationer”
Komplett handbok för segel- och motorbåtar.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-303807-0.

Maria Ingerup
”Var är den riktiga kaptenen?”
En tjejsegling på Atlanten.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-303405-8.

L-G Nilsson & Anders Nylund
”Sjörapporten”
Om väder, fyrar och skeppsbrott längs våra kuster.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-303428-7.

Neville Olliffe och Madeleine Rosweles-Olliffe
”Viktiga knopar”
70 knopar steg för steg.
Norstedts, 2012. ISBN 978-91-1-303695-3.

”Uppfinnarna från Nyköping”
Historien om bröderna Hult och utombordsmotorn Archimedes
Utg. av Museet Aktersnurran och Museiföreningen Baksmällans Vänner 2008. ISBN 9789187005-31-2.

Sidan reviderad 2018-01-06