Utställningar

”Kommunikationer i skärgården”

 • Vårdkasar – det äldsta kommunikationssystemet i skärgården. Här fanns bara ett meddelande.
 • Optiska telegrafen – en komplicerad analog fransk uppfinning som Edelcrantz utvecklade till skärgårdens första digitala bredband med upp till 2 bits/s.
 • Fyrar – om fyrar och fyrskepp i vårt närområde samt highlights från fyrutställningen 2014 samt 2015 med delvis nya utställningar.
 • Stavsnäs Radio – på Kyrkogårdsudd/Hölö. Kommunikationskanal för sjötrafiken där även nog så privata telefontrafik från fartygen fanns öppen att lyssna på. 
 • Radio Nord – Det är 60 år sedan den legendariske piratstationen Radio Nord tvingades stänga ner. Sändarfartyget ”Bon Jour”, som ankrade ute på internationellt vatten i Stockholms Skärgård, hade kommit som en frisk fläkt med reklam, hitlistor och snabba nyheter dygnet runt. Men myndigheterna rasade. Museet presenterar en jubileumsutställning om den turbulenta tiden. Unika bilder visas, de berömda jinglarna och reklamspottarna spelas upp. Välkommen till en nostalgitripp som heter duga!
 • Posthelikopter – upprätthölls vintertid för att säkra postgången under svåra isvintrar i skärgården.
 • Ångbåtstrafik – i år firar vi 160 år med ångbåt i mellanskärgården. Ett urval från 150-årsutställningen. 
 • Djuröbron 60 år – årets dörrutställning.

”Starka kvinnor i skärgården”

Vi uppmärksammar några levnadsberättelser från kvinnor som bodde i vår del av skärgården, långt innan de moderna kommunikationerna och välfärden kom. 

En mindre del av utställningen som togs fram 2020 av Lars G Soldéus kommer att visas. Den mycket fina boken med samma titel som utställningen finns att köpa på museet.

​​​​​​​”Skärgård i konst och litteratur”

Vi visar klassiska skärgårdsförfattare och konstnärer som August Strindberg, Elias Sehlstedt, Axel Sjöberg, Albert Engström, Lisa Bianchini, Roland Svensson, Sven Barthel, Harald Lindberg, Oskar Bergman, Evert Taube, Maj-Britt Eriksson samt skärgårdsböcker och konst av infödda skärgårdsbor. Denna dynamiska utställning uppdateras fortlöpande. 

​​​​​​​”Sveriges Flotta 500 år”

Vi uppmärksammar Gustaf Wasas inköp av en flotta från Lübeck för 500 år sedan.

​​​​​​​”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm”

Denna omfattande specialutställning berättar om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från 1200-talet fram till 1900-talet satt i sitt historiska sammanhang. Skärgårdsborna kom med mat till hungrande, med ved och träkol till frysande samt med sand, grus och bräder till dem som byggde Stockholm. 
Utställningen berättar om seglatserna från Roslagen, de södra skärgårdarna, Åland, Finland och Norra Botten. 

Under seklen besökte skärgårdsborna ett 20-tal olika hamnar och kajer längs Stadsholmen och Malmarna. Läs om Allmänningsbron, Gullgrändsplatsen, Packartorget, Ragvaldsbro, Piggtorget och andra med namn från svunna tider.  Vid kajerna myllrade det av skärgårdsbornas bruksbåtar och skutor. Detaljerade beskrivningar finns om ökor, storbåtar, allmogeskutor, fiskköparsumpar, piggskutor, vedjakter, galeaser, skonare och skonerter. 

Utställningen har tagits fram av Lars G Soldéus och vars böcker finns att köpa i museibutiken i Stavsnäs och Nämdö.

Lyssnar på Skärgårdsradions intervju med Lars G Soldéus på Östersjödagarna i Stavsnäs vinterhamn här

Basutställningar i Stavsnäs

Museets omfattande samlingar av föremål från skärgårdarna kompletteras med ett stort antal basutställningar inom följande områden:

 • Lanthandel
 • Skärgårdsköket
 • Fiske, jordbruk och jakt
 • Skomakeri                     
 • Fyrar och lotsar
 • Båtbyggeri       
 • Båtmotorer         
 • Tandläkarbåten                   
 • Optiska telegrafen            
 • Barn i skärgården
 • Sommargäster  
 • Textilier              
 • Skolan                                 
 • Hushåll                             
 • Allmogebåtar och skutor 

Andra specialutställningar är ”Skärgård i konst och litteratur”. Där presenteras skärgårdskonstnärer och skärgårdslitteratur ur museets samlingar.
Utställningen ”Kvinnokraft” berättar om starka kvinnor i skärgården. På en storbildskärm kan besökaren spela upp andra presentationer om t.ex. ”Skärgårdsmuseets historia”, ”Fiskköparna och deras seglande sumpar”, ”Rysshärjningarna 1719” samt ”Fotografier från gamla Stavsnäs”. 

För barnen finns en särskild hörna där kan de rita och måla i museets målarbok. För stora som små har vi Skärgårdsforskning, en föremålsjakt inomhus. Det finns en variant för dem som kan läsa och en för dem som ännu inte lärt sig.