Utställningar

En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm. 

Denna omfattande specialutställning berättar om skärgårdsbornas husbehovs- och fraktseglation till Stockholm från 1200-talet fram till 1900-talet satt i sitt historiska sammanhang. Skärgårdsborna kom med mat till hungrande, med ved och träkol till frysande samt med sand, grus och bräder till dem som byggde Stockholm. 
Utställningen berättar om seglatserna från Roslagen, de södra skärgårdarna, Åland, Finland och Norra Botten. 

Under seklen besökte skärgårdsborna ett 20-tal olika hamnar och kajer längs Stadsholmen och Malmarna. Läs om Allmänningsbron, Gullgrändsplatsen, Packartorget, Ragvaldsbro, Piggtorget och andra med namn från svunna tider.  Vid kajerna myllrade det av skärgårdsbornas bruksbåtar och skutor. Detaljerade beskrivningar finns om ökor, storbåtar, allmogeskutor, fiskköparsumpar, piggskutor, vedjakter, galeaser, skonare och skonerter. 

Utställningen har tagits fram av Lars G Soldéus och vars böcker finns att köpa i museibutiken i Stavsnäs och Nämdö.

Lyssnar på Skärgårdsradions intervju med Lars G Soldéus på Östersjödagarna i Stavsnäs vinterhamn här.

Basutställningar i Stavsnäs

Museets omfattande samlingar av föremål från skärgårdarna kompletteras med ett stort antal basutställningar inom följande områden:

 • Lanthandel
 • Skärgårdsköket
 • Fiske, jordbruk och jakt
 • Skomakeri                     
 • Fyrar och lotsar
 • Båtbyggeri       
 • Båtmotorer         
 • Tandläkarbåten                   
 • Optiska telegrafen            
 • Barn i skärgården
 • Sommargäster  
 • Textilier              
 • Skolan                                 
 • Hushåll                             
 • Allmogebåtar och skutor 

Andra specialutställningar är ”Skärgård i konst och litteratur”. Där presenteras skärgårdskonstnärer och skärgårdslitteratur ur museets samlingar.
Utställningen ”Kvinnokraft” berättar om starka kvinnor i skärgården. På en storbildskärm kan besökaren spela upp andra presentationer om t.ex. ”Skärgårdsmuseets historia”, ”Fiskköparna och deras seglande sumpar”, ”Rysshärjningarna 1719” samt ”Fotografier från gamla Stavsnäs”. 

För barnen finns en särskild hörna där kan de rita och måla i museets målarbok. För stora som små har vi Skärgårdsforskning, en föremålsjakt inomhus. Det finns en variant för dem som kan läsa och en för dem som ännu inte lärt sig.