Välkommen!

Välkommen till Skärgårdsmuseet i Stavsnäs by på Fågelbrolandet och våra filialer, en i Sand på Nämdö och en i Uppeby på Runmarö. Alla öarna är belägna i Värmdö kommun öster om Stockholm.

”Gamla bilder och berättelser från Stockholms skärgård” administreras av Föreningen Skärgårdsmuseet

Vi i Föreningen Skärgårdsmuseet med museer i Stavsnäs, samt på Runmarö och Nämdö är otroligt glada för att få administrera den enorma samlingen från facebookgruppen ”Gamla bilder och berättelser från Stockholms skärgård” som Elsy och Tommi Bengtsson skapade med hjälp av flera entusiaster under dryga sju år. Gruppen kommer finnas kvar på Facebook och du kan fortfarande se alla inlägg. Vi kommer att dela med oss av innehållet för att göra utställningar med utvalda bilder och berättelser på Skärgårdsmuseet och i vår medlemstidning Skärgård, på vår Facebooksida och hemsida. Av upphovsrättsliga skäl kommer vi att kontakta berörda personer om tillstånd före publicering. Tyvärr har vi inte möjlighet att öppna upp facebookgruppen igen så du kan inte skapa inlägg, gilla, kommentera eller bli medlem i gruppen.

På Föreningen Skärgårdsmuseets hemsida kan du se information om kommande program och aktiviteter. Vi arrangerar föredrag 22 februari och 26 mars i Stavsnäs samt 28 juni på Runmarö. På hemsidan hittar du sökregister över alla artiklar i vår medlemstidning Skärgård som orts- och ämnesregister samt författarregister och register över ortnamn i Karin Calissendorffs ortnamnsspalt. Det finns information om hur du kan beställa äldre nummer av Skärgård. Det finns många härliga berättelser och unika bilder i tidningen som har utkommit sedan 1971. Det senaste numret, 99-100, är ett dubbelnummer för Föreningen Skärgårdsmuseets 50-årsjubiléum 2019. Här kan du läsa om föreningens historia från ambulerande utställningar på Runmarö, Stavsnäs och Nämdö samt skärgårdsutställning på Moderna Museets filial till egen utställning i Stavsnäs och filialer på Nämdö och Runmarö.

Välkommen att gå med som medlem i Föreningen Skärgårdsmuseet. Det kostar 200 kr/år. Familjemedlem 75 kr. Betala till bankgiro 706-2979. Uppge adress, födelsedag och e-postadress.

Som medlem 

• går du in gratis på museet i Stavsnäs (entré 40 kr) samt på föredrag där (annars 50-100 kr).

• får du två nummer av medlemstidningen Skärgård.

• får du som välkomstpresent gratis välja en bok bland de böcker vi gett ut / bidragit till utgivningen av: Strömmingsfisket i Roslagen, Reklamskyltar från en handelsbod (Djurö), Om Rådman Joseph Månsson, Kapten Erich Furugreen och Diuröhampns Capell, Boken om Runmarö.

Skärgårdsmuseets stora utställning i sommar heter ”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm”. Den presenteras även i vår monter på båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö 7-15 mars i avdelningen Classic boats. Där presenteras även en bok med samma titel av Lars G Soldéus.

Övriga utställningar: ”Rysshärjningarna i skärgården 1719”, ”Djurö kyrka”, Basutställningar kulturhistoria från skärgården: ”Konst och litteratur i skärgården”, lanthandel, jakt, fiske, jordbruk, industri, textilier, hushåll, skola, skomakeri, sommargäster, pensionat, lots, fyrar, optisk telegraf m m. På museet i Stavsnäs hittar du ett välsorterat utbud av antikvariska skärgårdsböcker till konkurrenskraftiga priser, föreningens egna publikationer och vykort samt andra presentartiklar. Vi tar gärna emot samlingar av skärgårdsböcker. Dubbletter säljer vi på museet för att få intäkter till verksamheten.

Föreningen Skärgårdsmuseet får driftbidrag av Region Stockholm kulturnämnden, Värmdö kommuns kultur- och fritidsnämnd, stöd till projekt: ny brygga av Leader Stockholmsbygd / Jordbruksverket / EU, anpassning för funktionshindrade: av Hedlundstiftelsen samt utställning om rysshärjningar: av Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kungl. Patriotiska Sällskapet.