Välkommen!

Det här är Skärgårdsmuseets fönster mot den virtuella världen. Här presenterar vi vårt museum i Stavsnäs by på Fågelbrolandet och våra filialer, en i Sand på Nämdö och en i Uppeby på Runmarö. Alla öarna är belägna i Värmdö kommun öster om Stockholm.

I menyerna under bilden finns också senaste nytt, kalendarier för det som sker under året, information om föreningen som driver museet och filialerna, en länk till postorderförsäljning som är ett alternativ till butikerna på Stavsnäs och Nämdö, samt artiklar ur vårt rika arkiv.

I högermarginalen finns sådant som vi vill uppmärksamma speciellt, som våra öppettider och nästa arrangemang. Observera att det finns två länkar med mer detaljerade beskrivningar över innehållet i marginalen.

Återigen: Välkommen till Skärgårdsmuseet!