Kalendarium för Runmarö

På denna sida visas Skärgårdsmuseets Runmaröfilials kalendarium för 2018. Platsen är Runmarö Hembygdsgård i Uppeby om inget annat anges. Länk till föregående års kalendarier finns längst ner på sidan.

Öppet

Öppettider och program för sommaren 2018 publiceras under våren.

Medlem i Föreningen Skärgårdsmuseet?

Då finns det fler intressanta datum här.

Kalendarier för år som gått

Runmarö 2013
Runmarö 2014
Runmarö 2015
Runmarö 2016
Runmarö 2017

 

 

Sidan reviderad 2018-01-06