Kalendarium för Runmarö

På denna sida visas Skärgårdsmuseets Runmaröfilials kalendarium för 2019. Platsen är Runmarö Hembygdsgård i Uppeby om inget annat anges. Länk till föregående års kalendarier finns längst ner på sidan.

Öppet

Museet har öppet kl. 13-16 söndag 30 juni, lördag 13 juli och söndag 14 juli, samt lördag 10 augusti.

Föredrag 30 juni kl. 14.00 av Gunnar Lind om Rysshärjningar i skärgården 1719.

Medlem i Föreningen Skärgårdsmuseet?

Då finns det fler intressanta datum här.

Kalendarier för år som gått

Runmarö 2013
Runmarö 2014
Runmarö 2015
Runmarö 2016
Runmarö 2017

 

 

Sidan reviderad 2019-05-19