Kalendarium för Medlemmar

Detta Kalendarium innehåller datum under 2017 som är viktiga att känna till för Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar samt datum för aktiviteter som riktar sig till dessa.

 

Viktiga datum

1 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

23 april klockan 14:  Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 94.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

1 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

 

Aktiviteter

20 maj klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

10 augusti: Museivärdsresa
Utfärd till Sandhamn. Se separat inbjudan.

9 september klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 18 februari klockan 10, Museet, Stavsnäs
Lördag 1 april klockan 10, Museet, Stavsnäs
Söndag 23 april efter årsmötet, Konstituerande möte
Lördag 20 maj klockan 15, Museet, Stavsnäs
Fredag 30 juni klockan 17, Museet, Stavsnäs
Lördag 2 september klockan 10, Museet, Stavsnäs

 

Kalendarier för år som gått

Medlemmar 2011
Medlemmar 2012
Medlemmar 2013
Medlemmar 2014
Medlemmar 2015
Medlemmar 2016

 

 

Sidan reviderad 2017-08-09