Båthallen

I Båthallen visas männens värld 

Några trappsteg ner från entréplanet finns Skärgårdsmuseets ”båthall”. Den var männens värld förr, även om kvinnorna hjälpte till och kunde det mesta när det gällde båtar och fiske. Men det fanns också kvinnor som själva bedrev fiske, t ex Lars Westerbergs farmor Edla. Från 1878 hade hon som 18-åring egen båt och hjälp av en 13-årig piga vid siklöjefisket i Kummelnäs. Edla var enda barnet och fadern var sjuklig, så det fanns nog ingen annan råd. I boken Fisket och dess män finns också något exempel på bror och syster som fiskar tillsammans. Endast jak­ten var helt förbehållen männen. 

Förutom båtar finns det i båthallen föremål och berättelser om skärgårds­jordbru­ket, jakt, fiske och sjöfart. Det handlar också om lotsväsendet och kom­munika­tion.